13 Mart’ta Herkes için sağlık

Öncelikle başta hekimler olmak üzere her kademeden tüm sağlık çalışanlarının Tıp Bayramını güvenli, sağlıklı ve huzurlu bir iş ortamı dileği ile kutluyoruz. 

13 Mart’ta Herkes için sağlık

Malesef 14 Mart Tıp bayramını bu uzun süren ağır çalışma koşulları, çalışma güvenliğinden ve barışından yoksun, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarının arttığı mesleksel değerlerin yıprandığı bir ortamda kutlamaktayız. Bugün ne halkımız aldığı sağlık hizmetine güvenebiliyor, ne de biz verdiğimiz hizmetten memnunuz. Ama her seye rağmen gelecekten umutluyuz, toplumsal barış için ve sağlıklı bir toplum için, güvenli çalışma koşulları, iş güvencesi ve ücret güvencesi için yorulmadan, usanmadan çalışmaya devam edeceğiz. Bugün Prof.Dr.Raşit TÜKEL hocamızın az sonra yapacağı sunumla etkinliklerimize başlıyoruz.  Üversite hastanelerinin içine düştüğü krizden çıkma yolu olarak sunulan "Affliasyonu" ve Sağlık Bakanlığının alernatif üniversite yaratma  çabalarını konuşacağız. Bu kriz sağlık sisteminde genel bir krizin öncüsü olabilir mi tartışacağız. Ancak bu sistemin krize girmesi kaçınılmaz gözüküyor.Genel sorunlarımızın yanısıra HATAY iline özgü yerel sorunlarımızda olduçka önem taşıyor. Süriyedeki savaş nedeni ile ilimizde sağlık çalışanlarının iş yükü artmış, yeni güvenlik tehditleri ortaya çıkmıştır. Savaş ortamından hasta taşıyan sağlık personelinin şiddete maruz kalma riski artmıştır. Ateşli silahlar, patlayıcılar hastanelere kadar ulaşabilmiştir.  Yöneticileri bu iki soruna, işyükünün artması ve güvenlik sorununa karşı çözüm bulmaya çağırıyoruz. Sağlıkta Dönüşüm Programı ile uluslararası sermaye önemlik kazançlar sağlamış, meslek etiği, hasta hekim ilişkisi zarar görmüş, güven ortamı bozulmuştur. Çalışma koşullarımız, iş güvencemiz kaybolmuş, taşeron firmaların ve bunlara bağlı çalışanların sayısı artmıştır. Çalışanlara yönelik esnek ve kuralsız çalıştırma uygulamaları artarak sürmektedir. Sağlık çalışanlarının sorunları da doğrudan doğruya halkın sağlığını ilgilendirmekte, sağlık hizmetini olumsuz etkilemektedir.Son olarak sağlık hizmetlerinin önemli bir parçası olan ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin ticarileştirilmesi planlanmaktadır.  Sorunların çözülebilmesi için Sağlık Bakanlığı’ndan sağlık hizmetleri ve ağız ve diş sağlığı hizmeti için şunları istiyoruz:· İnsanüstü bir çabayla, ihtiyaç molası dahi veremeden, performans/ciro baskısı altında, şiddet baskısı altında, sağlıksız koşullarda, taşeron sistemiyle çalışıyoruz. Çalışma koşullarımızın acilen düzeltilmesini talep ediyor; yetkilileri yeni nöbetler ekleme gayretlerine, taşeron sistemine “çağdaş köleliğe” son vermeye çağırıyoruz.· Emeklilere ödenen ücret açlık sınırnda kalmaktadır. Çalışırken de emeklilikte de insanca yaşayabilecek güvenceli bir gelir istiyor; emekliliğe yansıyan temel ücretlerimizin artırılmasını talep ediyoruz.· Yıllarca haftada 40 saatlik yasal sürenin çok üzerinde ve ağır koşullarda çalıştığımız halde bugüne dek bir türlü verilemeyen fiili hizmet zammını talep ediyoruz.· Sağlık alanındaki mesleki eğitimin niteliğinin giderek bozulduğunu, bunun halkımızın geleceğini tehdit ettiğini görüyoruz. Sağlık eğitiminde meslek örgütleriyle ve ilgili kuruluşlarla işbirliği yapılmasını, sayıyı değil niteliği önceleyen bir politikayı talep ediyoruz.· Katkı, katılım paylarıyla, istisnai hizmet tanımıyla, fark ücretleriyle, 5 dakikalık randevu süreleriyle halkımızın nitelikli sağlık hizmetine erişimi kısıtlanmaktadır. Nitelikli sağlık hizmetine bütün yurttaşlarımızın ücretsiz ulaşabilmesini talep ediyoruz.. Savaştan kaynaklı işyükünün azaltılmasını ve güvenlik sorunlarına yönelik çözümler istiyoruz. Taleplerimizi görünür kılmak ve halkın sağlık hakkına dikkat çekmek için;13 Mart 2015 Cuma günü Sağlık Meslek Örgütleri ve tüm sağlık çalışanlarıyla dayanışma içinde g(ö)revde olacağımızı, acil sağlık hizmetleri dışında sağlık hizmeti sunamayacağımızı yetkililere ve kamuoyuna duyuruyoruz.14 Mart'ta aile sağlığı merkezleri ve toplum sağlığı merkezlerinde sürdürdüğümüz fazla ve esnek çalışma dayatmasına karşı mücadelemizi sürdürecek buralardaki "nöbetlere" gitmeyeceğiz.Yurttaşlarımızı öncelikle en temel insan hakkı olan sağlık hakkı adına bu önemli eylemde sağlık çalışanlarına destek olmaya ve birlikte mücadeleye çağırmaktayız.Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.

·         Hatay Tabip Odası

·         Hatay Diş Hekimleri Odası

·         Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası –Hatay Şubesi

·         Türk- Sağlık SEN

·         Hatay Aile Hekimleri Derneği

·         Hatay Sağlık Çalışanları Derneği"

Hatay Tabip Odası Yönetim Kurulu
13 Mart’ta Herkes için sağlık haberi 09 Mart 2015 00:00 tarihinde firmarehberim.com kaynak gösterilerek Yerel kategorisine Hatay tarafından  13375 kişi tarafından okunmuş 0 kişi tarafından beğenilip 0 kişi tarafından da beğenilmemiştir.

Hatay Firma Rehberi Firmanı Ücretsiz Ekle
Hatay Temsilcimiz olun Ek Geliriniz Olsun
Hatay Radyoları Canlı Radyo Dinle
Hatay İlanları Ücretsiz İlan Ekle
Hatay Yemek Tariflerini Ekle
Hatay Tvlerini Canlı İzle