2012 Yılı Vergi Rekortmenleri Ödül Töreni

 Vali Lekesiz, 2012 yılı vergilendirme döneminde, gelir ve kurumlar vergisinde vergi rekortmenleri sıralamasında yer alan Hatay Sanayici ve İşadamları Derneği (HASİAD) üyelerine plaket verilmesi dolayısı ile düzenlenen törene katıldı.
2012 Yılı Vergi Rekortmenleri Ödül Töreni
 Otoman Otel’de düzenlenen törende konuşan Vali Lekesiz, Devletimizin asli ve sürekli görevlerinin kesintisizi olarak yürütülmesi için vergilerini düzenli olarak veren, istihdama katkıda bulunan, yaptıkları ihracat ve üretimle yarının bugünden daha iyi olabilmesi için dünyanın dört bir tarafında koşturan işadamlarını tebrik ederek, söz konusu organizasyonu düzenleyerek işadamlarının farklılıklarının fark edilmesini sağlayan HASİAD başkanı ve yönetimine de teşekkür etti.  Vali Lekesiz, küreselleşen dünyada hemen her meselenin uluslararası bir boyut kazandığı günümüz dünyasında ülkelerin kendi sınırlarına çekilmesinin, bir taraftan üretim güçsüzlüğünü getirirken diğer taraftan da buna paralel olarak kültürel ve ekonomik sorunları, darboğazları beraberinde getireceğini ifade eden Lekesiz, “Dolayısı ile ülkelerin, kurum ve kuruluşların dış dünyayla yoğun bağlantı içerisinde olmaları daha iyiye gidebilmeleri için olmazsa olmazların başında gelir. Memnuniyetle görüyoruz ki, ülkemiz bu anlamda siyaset, spor, sanat, kültür ve iş dünyasının hemen her alanda Cumhuriyet’in idrak edildiği 90.yaşında dünya ile çok geniş ilişkiler ağı kurmuş ve insanların daha mutlu, geleceğinin daha güçlü olduğu bir Türkiye’yi inşa edebilmek için hemen herkes bir koşturma bir seferberlik anlayışı içerisinde.” dedi. Türkiye’nin bulunduğu konum itibarıyla önemine vurgu yapan Vali Lekesiz, “Türkiye havayolu ile 54 ülkeye 3 kıtaya 4 saat mesafede. Bu durum ülkeye pek çok fırsatlar sağlayan bir durum.
 
  
 Türkiye’nin bu konumunun iş dünyamız ve diğer tüm sektörler için önemli olduğunu, planlamalarımızda, çalışmalarımızda göz önünde bulundurulması gerektiğini değerlendiriyorum. 90 yıldır hemen herkesin emeği, taş üstüne taş koyması, katkısı sonucunda gelinen noktada iş dünyamızın kabiliyeti ve kapasitesi fevkalade artmış durumda ve artık 160 milyar dolar ihracat kapasitesiyle, 800 milyar dolara yaklaşan gayri safi milli hasılasıyla Türkiye bölgesinde, dünya ekonomisiyle sağlıklı ilişkiler kurabilmiş ve entegre olabilmiş aşağı yukarı tek ülke konumundadır. Ayrıca ülke ekonomisinin adeta kılcal damarlarını oluşturan Kobi’ler, toplam ihracatın yaklaşık yüzde 20'sini yapabilir iken bugün itibariyle gelinen noktada toplam ihracatın yüzde 60'ını yapabilir hale geldiler. Kobi’ler bir taraftan oluşturdukları istihdamla ülke ekonomisine çok ciddi katkı verirken diğer taraftan da ülke ihracatının yaklaşık yüzde 60’ını yapabilme kapasitesiyle gerçekten önemli noktalara vardılar.”diye konuştu. Halen kurumsallaşma ve markalaşma konusunda Kobi’ler başta olmak üzere iş dünyasının eksiklikleri olabileceğine de değinen Lekesiz, “Ama memnuniyetle belirtmek isterim ki, bir meselenin farkına varmak ve onunla yüzleşme cesareti göstermek o konuyla ilgili çözüm sürecinin de başlamış olduğunu gösterir. Dolayısıyla iş dünyamızın markalaşma, ortaklık kültürü, inovasyon, AR-GE çalışmaları gibi konuları gündemine alması, geleceğe yönelik umutlarımızı ve moralimizi artırmaktadır. Bu bütün içinde ilkimize baktığımızda ise, ilimiz gelecek adına heyecan veren illerin başında geliyor. En büyük zenginliğimiz yüzyıllardır Hatay insanının farklılıklar içerisinde uyum, ahenk içerisinde yaşamasıdır. Bu tablonun daha da güçlenmesi hepimizin ortak sorumluluğudur ve buna verdiği katkılardan dolayı tüm Hataylılara teşekkür ederim. “dedi. İlimizin, Türkiye'nin toplam vergi gelirlerine yaptığı katkı açısından 8'inci, ihracatta 9'uncu, tükettiği enerji miktarı açısından 13'üncü sırada olduğunu hatırlatan Vali Lekesiz, “Dileğimiz komşumuzda yaşanan olumsuzluğun bir an evvel sona ermesi. Komşumuzdaki çatışma ikliminin sona ermesiyle Hatay'ın önünü gerçekten tutabilene aşk olsun denilebilecek imkanlar var, fırsatlar var. Bu dinamik iş dünyasıyla Hataylının yapamayacağı hiç birşey yok."şeklinde konuştu.  Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Başkanı Süleyman Onatça da TÜRKONFED'in kurulduğu günden bugüne kadar sadece iş dünyasını ilgilendiren konularla değil müreffeh, huzur ve barış içinde bir Türkiye için çalıştığı kaydetti.