AB LDV HAREKETLİLİK PROJE EĞİTİMİNDE BÜYÜK BAŞARI

Antakya Yıldız-Selahattin Mıstıkoğlu Kız Teknik ve Meslek Lisesi Okul Müdürü Hatice Soydan Sarcan, proje ile katılımcıların niteliklerini arttırarak sektörlerin ihtiyacı olan nitelikli eleman açığını kapatmada faydalı olunmasını amaçladıklarını belirtti.
AB LDV HAREKETLİLİK PROJE EĞİTİMİNDE BÜYÜK BAŞARI
  Sarcan, Antakya Yıldız-Selahattin Mıstıkoğlu Kız Teknik ve Meslek Lisesi, Toplantı Salonu'nda yaptığı konuşmada, Antakya Yıldız-Selahattin Mıstıkoğlu Kız Teknik ve Meslek Lisesi 3 alan, 3 ülke, 36 öğrenci, 8 öğretmenden oluşan dev ekip ''Akdeniz'den Avrupa'ya Mesleki Beceri Eğitimi" projesinin uygulamalı eğitiminden başarıyla döndüğünü söyledi.
     Ulusal Ajans Avrupa Birliği (AB) Eğitim Ve Gençlik Programları Merkez Başkanlığı Hayat Boyu Öğrenme Programı Leonardo Da Vinci (LDV) Hareketlilik Projesi çerçevesinde ''Akdeniz'den Avrupa'ya Mesleki Beceri Eğitimi'' adlı projenin sözleşmesi 13.01.2011 tarihinde imzalanmış olup 63,742.00 Avro'luk bir bütçeye sahip olduğunu, eğitimlerinde Polonya,Yunanistan ve Litvanya'da gerçekleştiğini kaydetti.
 

     Sarcan, proje süresinin 12 ay olduğunu 19 Şubat-5 Mart tarihleri arasında Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanından olan katılımcı grup ''Engelli Çocukların Eğitiminde Kullanılan Eğitici Oyuncakları İncelemesi'' üzerine Polonya'daki ortak Futurum aracılığıyla Wroclaw şehrine, 21 Mart ile 2 Nisan tarihleri arasında Giyim Üretim Teknolojisi Alanında olan katılımcı grubumuz ''Pastal Planı Hazırlama'' konusunda Yunanistan'daki ortak The Vocational Training Center kurumu aracılığıyla Vasiliko şehrine, 18-30Nisan tarihleri arasında Grafik ve Fotoğraf Alanından olan katılımcı grup,''Bilgisayarlı Tasarımda Tipografik Düzenlemeler ve Kullanım Alanlarının İncelenmesi'' üzerine Litvanya'daki ortak UAB ''Globalios id?jos'' kurumu aracılığıyla Vilnius şehrinde 2 haftalık süre ile eğitim aldıklarını ve grupların alanlarıyla ilgili kurumları ziyaret etmeleri sağlandığını belirtti.
     Projenin katılımcı grubunu, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı, Grafik ve Fotoğrafçılık Alanı, Giyim Üretim Teknolojileri alanlarında eğitimlerine devam etmekte olan 10 ve 11. Sınıf düzeyinde her alandan 12 öğrenci oluşturduğunu belirten Sarcan, toplam 36 katılımcı Hayat Boyu Öğrenme LDV Hareketlilik Programı çerçevesinde yurt dışında staj eğitimi yaptığını ifade etti
 

     Milli Eğitim Şube Müdürü Ahmet Aydın ise AB projelerinin kalkınma, ilerleme ve modernleşmenin sağlanması yönünde bir gereklilik olduğunu, bu projeler kapsamında toplumsal eşitsizlikleri, ve gençlerin istihdamı önündeki engelleri ortadan kaldıran bir çok AB projesinin ülke çapında ki uygulamalarıyla başarıya ulaştığını belirtti.
     Konuşmaların ardından farklı ülkelerde staj yapma imkanı bulan öğrenciler adına üç öğrenci edindikleri kazanımları katılımcılarla paylaştı.
     Etkinlik, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hilmi Kapu ve Şube Müdürü Ahmet Aydın yurt dışında eğitim gören öğrenci ve öğretmenlere birer sertifika verdi.