ADALETSİZLİK VE KURALSIZLIK SINIR TANIMIYOR

Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 17 Aralık 2014 tarihinde ilan ettiği Müdürlüğe İlk defa ve yeniden atama listesi incelendiğinde kelimenin tam anlamıyla yandaşlık her şeyin önüne geçmiştir.

ADALETSİZLİK VE KURALSIZLIK SINIR TANIMIYOR

Bilindiği gibi 10 Haziran 2014 tarihinde MEB tarafından yürürlüğe konan, birçok tartışmaya neden olan, uygulamada ortaya çıkaracağı sonuçlar nedeniyle;çalışma barışını bozan, eğitim çalışanlarının aidiyet duygusunu zedeleyen, emeğini hiçe sayarak tamamıyla iktidar yanlısı “hükümet sen” üyelerinin çıkarlarına hizmet eden,hükümetin eğitimde kadrolaşmasının önünü açan şuandamahkemelik olan ve daha mahkeme kararı sonuçlanmayan MEB’e Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmelikdoğrultusunda hazırlanan uygulama kılavuzu ile oluşturulmuşdeğerlendirme komisyonları yoluyla eğitim yöneticilerinin başarılı ya da başarısız olma durumuna bakmadan mülakat sınavı adı altında subjektif bir değerlendirmeyle komisyonların insafına bırakılmıştır.Hiçbir vicdan sahibi insanın kabul etmeyeceği değerlendirmelerle eğitim yöneticileri adeta kıyımdan geçirilmiştir. Uygulamanın sonuçları değerlendirildiğinde yöneticilerin başarılı sayılmalarının tek kriterinin kamuoyunda hükümet sen olarak bilinen sendikadan olup olmadığının kıstas olarak alındığı görülmüştür.Yıllarca özveri ile çalışmış, bulunduğu eğitim kurumunu kıt olanaklar dâhilinde daha iyi bir konuma çıkarmak için başarılı projelere imza atmış, bu uygulamaları nedeni ile bizzat iktidarın atadığı yöneticiler eliyle “başarı belgesi” ve “maaşlaödüllendirilmiş” yöneticiler bu komisyonlar marifetiyle başarısız sayılarak yöneticilikleri ellerinden alınmıştır. Bu komisyonlar marifetiyle başarılı sayılan eğitim yönetici adayları dahi atama takviminde belirtilen süreler içinde atanamamış ve süresi içinde yapılmayan bu atamalar uzun süre bekletilerek eğitim çalışanlarının vicdanı bir kez daha zedelenmiş, akıllarda soru işaretleri ve kuşkular doğmasına neden olmuştur. Çünkü bu süre içinde Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından eğitim çalışanlarını ve kamuoyunu tatmin edecek bir açıklama yapılmamış ya da yapılamamıştır.Sendikamız tarafından atama sürecine yönelik ortada dolaşan iddiaları aydınlatmak ve bir nebze olsun eğitim çalışanlarının kafalarındaki soru işaretlerine cevap verebilmek için Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğünden değerlendirme sürecine ilişkin kaç adayın değerlendirme komisyonlarına itirazda bulunduğu, yapılan itirazlar sonrası kaç adayın puanının düştüğü ya da yükseldiği bilgi edinme yoluyla sorulmuştur. Sendikamıza verilen cevabi yazıda; değerlendirme komisyonuna 134 yönetici adayının değerlendirme sonuçlarına itirazda bulunduğu, bunlardan 14 adayın maddi hatalardan kaynaklı nedenlerle puanının yükseltildiği, hiçbir adayın puanında düşüş olmadığı ifade edilmiştir. Ancak 17 Aralıkta ilan edilen yönetici listelerinin sendikamızca incelenmesi ve daha önce müdürlükçe ilan edilen değerlendirme puanları ve ek-2’lerin değerlendirilmesi sonucunda açıklandığı gibi 14 adayın değil daha fazla adayın puanında yükselme olduğu tespit edilmiştir. Şimdi basın aracılığıyla Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğünün cevaplaması ümidiyle soruyoruz: 1-      Kaç adayın puanı yükseltilmiştir? 2-      Bu adayların puanlarının yükseltilmesinin gerekçesi nedir?3-      Atama takvimi sürecinde tercihte bulunulmayan okullara komisyon marifetiyle atama yapılmış mıdır?4-      Atamaların bu kadar bekletilmesinin nedeni nedir?5- Daha önce aynı komisyon marifetiyle başarısız sayılan yöneticilerin durumlarında ne gibi değişikler olmuştur ki başarısız sayılan bu yöneticiler ikinci atamada başarılı sayılarak atamaları yine bu komisyonlar marifetiyle yapılmıştır?6- Yönetici değerlendirme ölçütleri mahkemelerce teker teker iptal edilirken bu atamalar yeni mağduriyetler doğurmayacak mıdır?7- Bu atamalarda başarılı sayılan yöneticilerin sendikalara göre dağılımı nedir?Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğünün kamu vicdanını zedeleyen ve eğitim çalışanlarının akıllarında yer edinen bu sorulara kamu vicdanını rahatlatacak düzeyde bir açıklamada bulunmasını istiyoruz. Çalışma barışını bozan bu hukuksuz atamalar çalışma barışını yeniden tesis etmek, eğitim çalışanlarının ve kamuoyunun vicdanını rahatlatmak, zedelenen aidiyet duygusunu yeniden inşa etmek için iptal edilmelidir.

 

                                                                                                                               EĞİTİM İŞ

 HATAY ŞUBE YÖNETİMİ