AİLE SAĞLIĞI ÇALIŞANLARININ KİMLİKLERİ GÜÇLENDİRİLMELİ

Sağlık-Sen, aile hekimlerinin nöbet tutmaması gerektiğini, aile hekimlerine ikinci ve üçüncü basamak sağlık tesislerinde nöbet tutturulmasının, aile hekimliğinden beklenen hizmetlerin başarısında olumsuz sonuçlar doğurabileceğini açıkladı.
AİLE SAĞLIĞI ÇALIŞANLARININ KİMLİKLERİ GÜÇLENDİRİLMELİ

 Sağlık-Sen, aile hekimlerinin sorunları ve çözümüne yönelik yazılı açıklama yaptı.Sağlık-Sen Hatay Şube Başkanı Feleytun Fatih GÖNÇ tarafından yapılan açıklamada, aile hekimlerinin sorunlarını tespit etmek ve çözüm önerileri geliştirmek için yapılan çalıştaylarda çıkan sonuçların Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nın yanı sıra ilgili kurumlara taşındığı ifade edildi.Aile hekimlerinin nöbet tutmasına yönelik çalışmaya karşı olduklarını belirten Gönç, “Acil servis hizmetleri, acil servislerde görevli doktorlar tarafından yürütülmelidir. Nöbet tutacak doktor açığı varsa, bunu kapatmanın yolu aile hekimlerine nöbet tutturmak değildir. Aile hekimlerine ikinci ve üçüncü basamak sağlık tesislerinde nöbet tutturulması, aile hekimliğinden beklenen birinci basamak koruyucu sağlık hizmetlerinin başarısında olumsuz sonuçlar doğuracaktır” şeklinde konuştu. Konuyla ilgili görüşlerini, Tam Gün Yasası’nın görüşüldüğü TBMM Aile ve Sağlık Komisyonu’nda da dile getirdiklerini hatırlatan Gönç, bu yanlıştan dönülmesini beklediklerini ifade etti.Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği Taslağı’nın daha önce düzenledikleri çalıştayda detaylı bir şekilde ele alındığı bilgisini de veren Gönç, taslakla ilgili ortaya çıkan görüşleri bir rapor olarak hazırladıklarını ve istedikleri değişikliğin yapılması için Sağlık Bakanlığı ile Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı’na sunduklarını ifade etti.Aile hekimi ile aile sağlığı çalışanlarının sorunlarının en kısa sürede çözülmesi ve görev tanımlarının net olarak ortaya konmasını istediklerini söyleyen Sağlık-Sen Hatay Şube Başkanı Feleytun Fatih GÖNÇ, buna bağlı olarak da aile hekiminin iş güvencesinin korunması ile kamu dışı aile sağlığı çalışanlarına iş güvencesinin sağlanması gerektiğini dile getirdi.

 

                                                                  Feleytun Fatih GÖNÇ

                                                         Sağlık-Sen Hatay Şube Başkanı