AK PARTİ İSKENDERUN İLÇE TEŞKİLATI ÖNÜNDE PROTESTO EYLEMİ

- Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonuna (KESK) bağlı sendika temsilcilerinin oluşturduğu İskenderun şubeler platformu üyeleri Ak Parti İskenderun ilçe teşkilatı önünde yaptıkları protesto eyleminde torba yasa tasarısını protesto ettiler.
AK PARTİ İSKENDERUN İLÇE TEŞKİLATI ÖNÜNDE PROTESTO EYLEMİ
 KESK İskenderun Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Eğitim-Sen İskenderun Şube Başkanı Hüsamettin Gezici, yaptığı açıklamada, çıkarılmak istenen torba yasa tasarısının Abdülhamit uygulamalarına örnek olduğunu söyledi.
     Emekçilerin, ekmeklerinin küçülmesine, taşeronlaşmaya, sömürüye, baskıya, şiddete karşı olduklarını belirten Gezici, ''Ayrıca, torba yasayı engellemek için sesimizi yükseltiyoruz. Kamuoyunda torba yasa olarak bilinen tasarı ile AKP hükümeti, emekçilere yönelik bir saldırı planı daha ortaya koymaktadır'' dedi.
     Gruptakiler, basın açıklamasını ardından dağıldı.