AKADEMİK PERSONEL ALIMI YAPILACAKTIR

Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü (Hatay), çeşitli okullarda istihdam edilmek üzere öğretim üyesi alacak.
     Rektörlük, 9 profesör ve 47 doçent alacak. Öğretim üyelerinin görev yapacağı okullar ve bölümleri şöyle:
AKADEMİK PERSONEL ALIMI YAPILACAKTIR
''Eğitim fakültesi-ilköğretim ve Türkçe eğitimi bölümü (3 doçent)
     Fen Edebiyat Fakültesi-biyoloji, coğrafya, tarih, kimya, Türk Dili ve Edebiyatı bölümü (1 profesör, 5 doçent)
     İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi-iktisat, işletme, kamu yönetimi bölümü (5 doçent)
     Mühendislik Fakültesi-inşaat mühendisliği, petrol ve doğalgaz mühendisliği bölümü (1 profesör, 2 doçent)
     Su Ürünleri Fakültesi-su ürünleri yetiştiriciliği, su ürünleri temel bilimleri, su ürünleri avlama ve işletme teknolojisi bölümü (4 doçent)
     Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi - cerrahi, dahili ve temel tıp bilimleri (1 profesör, 16 doçent)
     Veterinerlik Fakültesi- klinik bilimler ve klinik öncesi bilimler, veteriner hekimliği temel bilimleri bölümü (2 profesör, 1 doçent)
     Ziraat Fakültesi-bahçe bitkileri, bitki koruma, biyosistem mühendisliği, toprak bilimi ve bitki besleme, zootekni bölümü (3 profesör, 10 doçent)
     Turizm İşletmesi ve Otelcilik Yüksekokulu-seyahat işletmesi bölümü (1 doçent)''