AKILCI İLAÇ KULANIMI TOPLANTISI YAPILDI

Hatay il sağlık müdürlüğü,Akılcı ilaç kulanımı konusunda,  çeşitli kurum ve kuruluşlardan temsilcilerin oluşturduğu komisyon ile ön hazırlık  çalışmalarını başlattı.
AKILCI İLAÇ KULANIMI TOPLANTISI YAPILDI

“ Hatay 2015-2017 AİK yerel eylem planı” hazırlayacak olan alt komisyon,İl sağlık müdür yardımcısı DR.Mücahit Bakan  başkanlığında, il sağlık müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirildi. Toplantıda komisyon üyelerinin katkı ve destekleri ile yapılması planlanan yerel eylem planında yer alması gereken konular görüşüldü.Komisyonun tesbit etiği ve eylem planında yer alacak olan bazı konu mbaşlıkları Şöyle; Halkın bilinçsiz ilaç tüketimi,Sağlık personeline şidet olayları,Kamu ve özel sağlık kurumları arası iletişim eksikliği,Nufüs hareketliliğinin fazla olması (Mülteciler ve sınırımızdaki savaş hali)Reçetesiz ilaç kullanımının yaygın olması,SGK ilaç ödeme politikası,Hekimlerin akılcı olmayan ilaç reçete etmesi gibi konular  eylem planı içerisinde yer alıyor.