AKTİF EĞİTİM SENDİKASINDAN BASIN AÇIKLAMASI

Aktif Eğitim Sendikası  Hatay Şubesi tarafından öğretmenlere  okullarda nöbet tutturulması konusunda basın açıklaması yapıldı.
AKTİF EĞİTİM SENDİKASINDAN BASIN AÇIKLAMASI
Aktif Eğitim Sendikası  üyesi öğretmenlerin  katılımı ile Postane önünde gerçekleşen   basın açıklamasında konuşan  Aktif Eğitim Sendikası  Hatay il temsilcisi Mehmet Tüm , Öğretmene tutturulan nöbet ne hukuk ilkelerine, öğretmenlik mesleğinin gereklerine uygun olmadığının altını çizdi.Aktif Eğitim Sendikası  Hatay il temsilcisi Mehmet Tüm  açıklamsının devamında :” Öğretmenlik mesleği son yıllarda hem maddi hem de manevi açıdan ciddi bir itibar kaybına uğrarken, Milli Eğitim Bakanlığı’nın hukuksuz ve mesleki esaslara aykırı uygulamalarının da bu erozyona zemin hazırladığı, hatta arttırdığı görülmektedir. Bu uygulamalardan birisi de öğretmene okullarda nöbet tutturulmasıdır. Öğretmene Nöbet Tutturmak Hukuksuzdur: Hukuk sistemimizde öğretmenlerin nöbet görevlerini düzenleyen ortak yasal bir düzenleme mevcut değildir.1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nun “Öğretmenlik” başlıklı 43. maddesi “Öğretmenlik, Devletin eğitim, öğretim ve bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas mesleğidir.” hükmünü içermektedir.
Buradan da anlaşılacağı üzere öğretmenin asli görevi eğitim ve öğretimdir. Öğretmenin görevleri arasında sayılmayan nöbet kavramı, kanunun hiçbir yerinde de geçmemektedir.Bazı sendikaların almış olduğu NÖBET TUTMAMA EYLEM kararına katılmıyoruz. Çünkü;Okul nöbeti tutmayan öğretmenler, nöbet görevini ifa eden iş arkadaşlarının iş yükünü artıracak, okulun asayiş yönünden işleyişini bozacak böylece eğitim-öğretim olumsuz olarak etkilenecektir. Nöbet görevlerinin aksamasıyla okulda asayiş bozulacak, kavga, şiddet, okul malına zarar verme, hırsızlık gibi olaylar artacaktır.Sorumluluk ve vicdan sahibi aktif eğitimciler görev yaptıkları bir okulda kendi eyleminden dolayı öğrencilerin zarar görmesini istememektedir.

   Talip KÖLEOĞLU

Fotograflarla Hatay Editörü
        İRADE Gazetesi