ALEVİLERİN KARARINI DESTEKLİYORUZ

Alevi Kurumları, Sömestr tatilinin bitiminde, okulun ilk haftası üç gün boyunca çocuklarını okula göndermeme kararı aldı.
ALEVİLERİN KARARINI DESTEKLİYORUZ

Alevi kurumlarının Zorunlu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerine yönelik haklı itirazlarını ve çocuklarını üç gün  okula göndermeme kararını destekliyoruz. Çocuklarımızı üç gün okula göndermeyeceğiz. AHİM oy birliği ile aldığı kararda Türkiye hükümetinden Din Dersi ile ilgili değişime gitmesini talep etmişti. Çünkü Zorunlu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi İnsan Hakları İhlalidir. Din eğitimi isteğe bağlı olmalıdır. Öğrencilerin talebi halinde Din Dersinden muaf tutulmalıdır. Fakat içerden halkın talebi ve dışarıdan AHİM 'in kararına rağmen hükümetimiz yanlış uygulamada ısrar ediyor ve yanlışın düzeltilmesi için hiç bir adım atmamıştır. Gerçekten laik bir eğitim için, Devletin Din eğitiminden elini çekmesi için, Alevilerin ve diğer mağdur inançların haklı taleplerinin karşılanması için, hükümetin AHİM Kararına uyması için Demokratik ve Meşru haklarımızı sonun kadar kullanacağız. Bundan dolayı sömestr tatilinin bitiminde ilk üç gün çocuklarımızı okula göndermeyeceğiz. Bütün Sivil Toplum Kuruluşlarını, Demokratik Kitle Örgütlerini, Sendikaları, Meslek Odalarını, duyarlı Partileri, Yerel Yönetimleri, Öğretmenlerimizi destek vermeye davet ediyoruz.

                                               MEVLÜD ORUÇ

                    AKDENİZ KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ YÖN. KUR. ÜYE.