AMİK OVASI KURAKLIK TEHDİDİ ALTINDA

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve ATB Başkanı Mehmet Ali Kuseyri, gerek verimli toprakları gerekse ürün yelpazesinin genişliğiyle ülkemiz tarımında önemli bir yere sahip olan Amik Ovası’nın kuraklık tehdidi altında olduğunu bildirdi.
AMİK OVASI KURAKLIK TEHDİDİ ALTINDA
Hatay genelinde bulunan 175 bin hektarlık tarım arazisinin yüzde 75’nin sulanabildiğini belirten Kuseyri, “2015 yılında faaliyete geçecek Reyhanlı Barajının hayata geçmesi ile 2017 yılına kadar 175 bin hektar alanın yüzde 90’nının sulanabilmesi hedeflenmektedir” dedi.Oldukça kurak bir kış geçirdiklerini ve mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak havanın Hatay’daki çiftçileri endişelendirmeye başladığını belirten Kuseyri, “Amik Ovası ile bölgedeki verimli tarım arazilerinin su ihtiyacını karşılayan barajların doluluk oranı kuraklık nedeniyle yüzde 25 seviyelerine kadar düşmüştür. Geçtiğimiz yıl ortalama doluluk oranı yüzde 70 olan bölgedeki baraj ve göletler, kuraklıktan dolayı yüzde 20 seviyesine kadar gerilemiştir.” dedi.Kuseyri yapılan ölçümlerde Tahtaköprü Barajı’nın doluluk oranının yüzde 71'den yüzde 25'e, Yarseli Baraj’nın yüzde 45'ten 22'ye, Yayladağı Barajının yüzde 100'den yüzde 28'e ve Karamanlı Göleti’nin de yüzde 100'den yüzde 52'ye düştüğünün tespit edildiğini belirterek, “ Önceden kuyularımızdan 40 metreden su alınabilirken şuan 140 metreden su alınabilmektedir.” dedi.Kuseyri şöyle devam etti; “Türkiye’nin en verimli tarım arazilerinden ve "bereketin simgesi" olarak bilinen Amik Ovası, beslendiği Asi Nehri, Karasu ile Afrin Çayıyla da aynı zamanda bölgesinin en büyük toprak düzlüğüne sahiptir. 250 bin dekar ekilebilir alana sahip olan Amik Ovasını yüzde 40'ını buğday yüzde 20’sini mısır  ve yüzde 40’ını pamuk oluşturmaktadır. Geçen yıl Amik Ovası'nda 250 bin dekar ekili arazide 150 bin ton buğday üretimi yapılmışken, bu yıl ise 175 bin dekar alanda ekilen buğdayın veriminde susuzluktan dolayı yüzde 60 düşüş yaşanması beklenmektedir.”“Amik Ovasında mevsim normallerinin üzerinde giden hava kuraklığa neden olurken çiftçimiz ne yapacağını şaşırmış durumdadır. Yüzde 70’e varan tane kayıplarının olduğu buğdayda Amik Ovasında çiftçi kara kara düşünmeye başlamıştır. Bu mevsimde yaklaşık 20 santimetre olması gereken ürünün sulanmayan birçok yerde boyu 5 santimetreyi geçmemesi çiftçileri endişelendirirken buğdayların su ihtiyacı da ayrı bir endişe kaynağı haline gelmiştir. bundan sonra yağacak yağmurun artık buğdaya bir faydası olmayacaktır.”“Hatay’da çiftçimiz çok sıkıntılı durumdadır. Sıcaklığın 30 dereceye çıktığı bu günler devam ederse gelecek pek de umut vaat etmemektedir. Biçerlere ödenecek paranın üründen karşılanmayacağını düşünen çiftçiler ikinci ürün olan pamuğu ekmek için çare aramaya başlamışlardır. Çiftçimiz bırakın buğday ekiminden zarar görmeyi ikinci ürün pamuğu yeterince su olmadığından ekemeyecek durumdadır. Pamuk eken çiftçimiz ise su olmadığından sulama yapamamakta ve pamuk filizlenmemektedir.” dedi.Bölgemizde daha şimdiden oluşan zarar büyük boyutlardadır. Tarımsal üretimde ciddi düşüş olacak, yeterli yağış olmazsa zararın boyutu çok daha büyüyecek, zaten birçok üründe dışa bağımlı olan Türkiye, daha çok tarımsal ürün ve gıda ürünleri ithal etmek zorunda kalacaktır. gıda ürünlerinin fiyatı artacaktır. Kuraklık problemi bir yana, yıllardır kronik hale gelen yüksek girdi maliyetlerinin aşağı çekilmesi için somut adımlar atılması gerekmektedir.”“Hükümetimizin acilen gerekli girişimlerde bulunarak elektrik borcu ve kredi olan çiftçilerimize borçlarını ertelemesi veya taksitlendirmesi hususunda yardımda bulunması gerekmektedir. Elektrik borcundan dolayı elektriği kesilen çiftçilerimizin ise elektriği açılmalıdır. Yine, yağışlarla gelen ve yüzey akışı yoluyla akıp giden her damla suyu depolayacak yeni sulama göletlerinin yapılmaya başlatılması ve 2015 yılında yapılması planlanan reyhanlı barajının bir an evvel tamamlanması sağlanmalıdır.”