ANMOGEP YÖNLENDİRME KOMİTESİ TOPLANTISI

<span style="font-family:arial,helvetica neue,liberation sans,freesans,sans-serif; font-size:12px">Antakya Mobilyacılığını Geliştirme Projesi&rsquo;nin ikinci &ldquo;Y&ouml;nlendirme Komitesi Toplantısı&rdquo;, &nbsp;Savon Otel&rsquo;de ger&ccedil;ekleştirilmiştir.</span>
ANMOGEP YÖNLENDİRME KOMİTESİ TOPLANTISI
Toplantıya, AB Delegasyonu’ndan Sayın Burak Boysan, T.C Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Uygulama Birimi’nden Sayın Özden Karadağ, ATSO Meclis Üyesi Sayın Durmuş Görür, Proje Ortaklarımız Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Sayın Onur Yıldız, Antakya Belediyesi Başkan Yrd. Sayın Yakup Çil, Hatay Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Sayın Kadir Teksöz, Antakya Küçük Sanayi Sitesi Başkanı Sayın Mehmet Ali Kanlı, Antakya Marangozlar ve Hızarcılar Odası Başkanı Sayın Mehmet Ali Yapar, Proje Yüklenicilerinin Temsilcileri, WYG İdari Temsilcileri Sayın Levent Erkan ve Sayın Tunç Kayalar ile WYG Teknik Ekibi katılmışlardır. Açılış konuşmasını ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hikmet Çinçin’in yaptığı toplantıda, İnşaat Bileşeni, İşletme Planı ve Teknik Destek Bileşeni (Gelinen Durum, Mobilya Tasarımı Aktivitesinin Planı, Bir Sonraki Dönem İçin Diğer Aktivitelerin Planı) konularında bilgiler verilmiştir.