ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ TOPLANIYOR

Antakya Belediye Meclisi 2013 yılı Nisan ayı olağan toplantısını gerçekleştirmek üzere 1 Nisan Pazartesi günü Antakya Belediye Başkanı Doç.Dr. Lütfü Savaş’ın başkanlığında toplanıyor.

ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ TOPLANIYOR

Antakya Belediye Meclis Salonu’nda saat 16.00’da gerçekleştirilecek toplantıda meclis üyeleri gündemdeki 13 maddeyi görüşerek karara bağlayacak.

Buna göre Antakya Belediye Meclisi’nin Nisan ayı olağan toplantısında görüşeceği gündem maddeleri şu şekilde belirlendi;
  

1-      6360 Sayılı Kanun gereğince Narlıca Belediyesinin sınırları içerisinde bulunan 197, 198, 199 ve 4313 no’lu parsellerle ilgili plan değişikliğinin onayının İmar Komisyon Raporu.

2-      5393 sayılı yasanın 33. Maddesi uyarınca 3 Encümen Üyesi seçimi.

3-      5393 sayılı yasanın 24. Maddesi uyarınca İmar Komisyonu üye seçimi.

4-      5393 sayılı yasanın 24. Maddesi uyarınca Plan ve Bütçe Komisyonu üye seçimi.

5-      Muhtelif yerlere isim verilmesi.

6-      Yurt dışı görevlendirilmesi.

7-      2012 yılı Mali yılı Faaliyet Raporu.

8-      İmar Plan Tadilatlarına yapılan itirazlar.

9-      6360 sayılı kanun gereğince belediyelerden gelen karar onayları.

10-  6360 sayılı kanun gereğince belediyelerden gelen karar onaylarının ilgili komisyon raporları.

11-  İmar Tadil Teklifleri.

12-  İmar Komisyon raporu.

13-   5393 sayılı kanunun 55. Maddesi uyarınca belediyenin 2012 yılı gelir ve giderlerine ait denetim komisyonu raporunun meclisin bilgisine sunulması.