Antakya’da 12 Eylül protestosu

12 Eylül'de yapılan ekseri darbe, yapılan basın açıklaması ile protesto edildi. “Suriye'ye emperyalist müdahaleye hayır” adlı Platform üyeleri 12 Eylül'ü ağızlarına bağladıkları siyah bantla protesto erenken, çevik kuvvet ekiplerinin çevrede geniş güvenlik önlemleri aldığı görüldü.
Antakya’da 12 Eylül protestosu
Eğitim-Sen İl binası önünde toplanan platform üyeleri, önce ağızlarını siyah bir bantla bağladı. Sessiz bir şe-kilde Hürriyet Caddesi'nden yürüyen platform üyeleri, basın açıklamasının yapıla-cağı Ulus Alanı yerine aynı cadde üzerinde durdu.Burada Suriye'ye Emperya-list Müdahaleye Hayır Plat-formu yazılı pankartı açan grup adına basın açıklama-sını yapan Eğitim-Sen Hatay Şube Başkanı Ayhan Erkal, 12 Eylül askeri darbesinin üzerinden 32 yıl geçtiğini, ancak 12 Eylül 1980 ve son-rasında yaşanan acıların, iz-lerin hale silinmediğini ifade etti.Zaman zaman sloganlarla kesilen açıklamasında hükü-meti eleştiren Erkal, Türki-ye'nin 12 Eylül darbecilerini ve onların izinden gidenleri yargılamadığı, o düzenin ya-rattığı tüm yasak ve kurum-ları ortadan kaldırmadığı sürece darbelerle hesaplaş-mış sayılmayacağını savundu.12 Eylül 1980 darbesinin üzerinden, 32 yıl geçtiğini belirten Erkal, “12 Eylül 1980 ve sonrasında yaşanan acılar ve 12 Eylül'ün bıraktığı izler, aradan 32 yıl geçmiş olmasına rağmen hala silinmemiştir.
 
12 Eylül ile yaratılmak istenen düzen ve tüm toplumun hafızasına kazınmak istenen yönetim zihniyeti, bugün AKP iktidarı eliyle sadece biçimi değişmiş bir şekilde devam etmek-tedir” dedi. “Dün 12 Eylül dündür bu gündür demiştik, demeye de-vam ediyoruz “ diyen Erkal, “AKP iktidarı, son yıllardaki uygulamalarıyla 12 Eylül'ü aratmayan, hatta Özel Yetkili Mahkemeler ÖYM ve Özel Yetkili Savcılıkları ÖYS kullanma bakımından 12 Eylül'ü bile geride bırakmış bir pratik içine girmiştir. Ö-zellikle son yıllarda toplu-mun örgütlü ve muhalif güçlerine yönelik olarak baş-latılan “operasyonlar”, tıpkı 12 Eylül'de olduğu gibi sen-dikacıların evine yapılan “şa-fak baskınları”, soyut suçla-malarla gerçekleştirilen göz-altı ve tutuklamalar, 12 Eylül düzeninin bugün AKP eliyle devam ettirildiğinin somut kanıtlarıdır” dedi.Türkiye'nin 12 Eylül dar-besinin üzerinden 32 yıl geç-miş olmasına rağmen, 12 Ey-lül ile hesaplaşacağı iddiası ile yola çıktığını belirten Er-kal, “Ancak AKP'nin 10 yıllık iktidar pratiği, 12 Eylül darbecilerini bile göl-gede bırakmıştır. Türkiye u-zunca bir süredir 12 Eylül'ü aratmayan pek çok uygu-lamayla karşı karşıyadır.  12 Eylül düzenini en çok hatır-latan dönem, AKP iktidarının “ustalık dönemi” olmasına rağmen iktidarın, bugün 12 Eylül'ü yargı önüne çıkar-makla övünmesi büyük bir kandırmacadır. Türkiye'nin 12 Eylül düzenini yaşadığı koşullarda 12 Eylül'ün ger-çek anlamda yargılanması mümkün olabilir mi? 12 Ey-lül'cülerin izinden gidenlerin 12 Eylül'ü yargılaması gerçek bir yargılama olabilir mi?” diye konuştu. Basın açıklamasından sonra platform üyeleri yaklaşık 10 dakika süren oturma eylemi yaptı.Polisin yoğun güvenlik ön-lemleri altında gerçekleşen eylemin ardından platform üyeleri olaysız dağıldı.
Antakya’da 12 Eylül protestosu haberi 14 Eyl 2012 00:00 tarihinde firmarehberim.com kaynak gösterilerek Yerel kategorisine Hatay tarafından  183455 kişi tarafından okunmuş 0 kişi tarafından beğenilip 0 kişi tarafından da beğenilmemiştir.

Hatay Firma Rehberi Firmanı Ücretsiz Ekle
Hatay Temsilcimiz olun Ek Geliriniz Olsun
Hatay Radyoları Canlı Radyo Dinle
Hatay İlanları Ücretsiz İlan Ekle
Hatay Yemek Tariflerini Ekle
Hatay Tvlerini Canlı İzle