ANTAKYA’DA DEMİR İŞLEMECİLİĞİ

Tanrının şehri olarak ün salmış Antakya’ da 13 uygarlık yaşamıştır.Bu uygarlıklar yaşadıkları süre içerisinde Antakya’da yaşam biçimlerini günümüze yansıtan çeşitli kültür varlıklarını katmışlardır. Bu kültür varlıklarından biriside demirciliktir.

ANTAKYA’DA DEMİR İŞLEMECİLİĞİ
Demirciliğin Altaylardan doğduğu ve Türkler tarafından bulunup kullanıldığı, daha sonrada bütün dünyaya yayıldığı ve o yıllardan günümüze kadar süreçte insanlık âleminin hizmetinde bulunmuş bir maddedir. Bazı kaynaklara göre de demircilik Antakya’da HZ. Davut zamanından geldiğine yer verir. Sert demir ustaların bilek gücüve çekiç darbeleri ile istenişlen şekle sokuluyor. HZ: Davut ateşte kızartılmış demiri hiçbir alet kullanmadan sadece elleri ile istediği şekle sokarmış.Tarihin çeşitli dönemlerinde Antakya’da büyük depremler meydana gelmiştir. Her depremden sonra Antakyalılar bir önceki şehrin yıkıntıları üzerine Yeni bir Antakya inşa etmişlerdir. Bu arada eski uygarlıkları da unutmayıp onlardan örnek almışlar ve ayakta kalanları da muhafaza etmişlerdir. Tanrının şehri olarak bilinen ve 13' Uygarlığa ev sahipliği yapmış Antakya, Roma imparatorluğunun en büyük ve en önemli kentlerinden birisidir. O dönemden kalan bu kültür varlıkları Antakya müzesinde sergileniyor.

Araştırmacı gazeteci Zafer Sarı