ANTAKYA’YA HİZMET VAKFI GENEL KURULU TOPLANDI

Antakya'ya Hizmet Vakfı Genel Kurulu, Antakya Belediye Başkanı Doç.Dr. Lütfü Savaş başkanlığında toplandı.

ANTAKYA’YA HİZMET VAKFI GENEL KURULU TOPLANDI

Toplantıda ilk olarak, gündem maddeleri gereğince divan başkanlığı seçimi yapıldı ve divan başkanlığına Antakya Belediyesi eski Başkanı Bekir Karabacak, Divan katip üyeliklerine ise işadamları Necmi Asfuroğlu ve Mehmet Cemali seçildi. Ardından diğer gündem maddelerine geçilerek, yönetim kurulu faaliyet raporu, denetleme kurulu raporu ile vakfın gelir ve gider hesaplarının Genel Kurula arzı görüşülerek, oylandı. Yönetim kurulunun ibrasının ardından vakfın 2013 mali yılı tahmini bütçesi ile bütçe yönetmeliğinin genel kurula arzı ve oylaması yapıldı. Her yıl Ocak ayında yapılan Antakya’ya Hizmet Vakfı Genel Kurul toplantısı dilek ve temenniler bölümüyle sona erdi.