Av Ekrem Dönmez baro başkanlığına aday

Hatay Barosu yönetim kurulu üyesi Av. Ekrem Dönmez, hafta sonunda yapılacak kongrede başkan adaylığını açıkladı.
Av Ekrem Dönmez baro başkanlığına aday
Hatay Barosunu yöneticilik deneyimi ile daha ileriye taşımak istediğini kaydetti.
Av. Ekrem Dönmez Cumartesi ve Pazar günkü kongre öncesi başkan adaylığı süreciyle ilgi şu açıklamada bulundu:
“6 yıldır yöneticiliğini yaptığım Hatay Barosunun bu hafta yapılacak Genel Kurulunda Hatay Barosu Başkanlığına adaylığımı açıklamış bulunuyorum.
6 yıllık yöneticilik deneyimimden hareketle, bir bayrak yarışı anlayışıyla daha ileriye götürmek, daha yükseğe taşımak istiyorum.
Avukatların sorunları Türkiye'nin her yerinde aynı. Sorunlar farklılaşmıyor veya başka bir yerde daha öncelikli olarak çözülmüyor. Deprem, Sel gibi afetler nasıl ki felaketi insanların anlayış ve düşüncelerine bakarak ve onları ayırarak yaratmıyorsa, mesleki sorunlar ve meslekte yaşanan erozyon da avukatların cinsine, yaşına, inanç ve düşüncelerine göre şekillenmiyor.
Tüm Barolarda yaşanan sorunların ortak olması, Baroların ülke sorunlarını, ülkedeki hak ve hukuk ihlallerini ve hukukun üstünlüğünü gerçekleştirme amaçlarını feda etmeden, mesleki sorunlarla öncelikli olarak ilgilenmesini, mesleki sorunları esas alarak çalışma yapmasını, mesleğin sorunlarının ön plana çıkarılmasını zorunlu kılıyor.
Barolar işlevlerini yerine getirmek ve güçlerini kullanmak zorundalar. Bu da, etkin bir baskı grubu olan Baroların kurumsal duruşlarının sağlanması ve bu yapılarının bozulmaması için esas alınacak ilkelere bağlı.
Avukatlık mesleği hiçbir vesayeti kabul etmez.
Siyasal sloganlara ihtiyacımız yok. Mesleğin bağımsızlığını ve onurunun korunmasını görev edineceğiz.
Kurumların devamlılığı asıldır. Hatay Barosunun kurulduğu yıldan bu yana sahip olduğu ilke, değerler ve kazanımlar korunarak, kurumsallık düşüncesiyle daha ileriye götürülmesini sağlayacağız.
Hatay Barosunda geçmiş dönemdeki yöneticilik deneyimleri yadsınmaksızın, yaratılan tüm emek ve birikimin üstüne yeni birikimler katacağız.
Bu yolu aşabilmek için sağlam adımlar gerek. Tekilci değil, çoğulcu; “Ben merkezli” değil, katılımcı ve her zaman “güç”e değil, “hukuk”a saygılı bir baro temel hedefimizdir.
*Mesleğin sorunlarına odaklı ama kendisini sadece bu göreve hapsetmeyen Mesleğin sorunlarına odaklı ama kendisini sadece bu göreve hapsetmeyen,
* Ülke sorunlarına hukuk ışığında yaklaşarak çözüm arayan ve çözüm üretimine katkıda bulunan
* Herşeyden önce, hiçbir ayırım gözetmeksizin bütün üyelerine ve toplumun bütün grup ve fertlerine EŞİT YAKINLIKTA bir Hatay Barosu için söz veriyorum.
Hedefimiz; Demokrasinin Bir Yaşam Biçimine Dönüşmesi İçin, Çağdaş, Demokrat, İlerici, Lâik, Şeffaf, Cesur Bir Baro!.