Av. Eryılmaz ın Avukatlar Haftası Mesajı

Her yıl 5 Nisan’da kutlanan avukatlar günü, Türkiye Barolar Birliğinin aldığı bir kararla bundan böyle “Avukatlar Haftası” olarak kutlanmaktadır.
Av. Eryılmaz ın Avukatlar Haftası Mesajı
Bilindiği üzere, Türkiye Cumhuriyeti demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir. Hukuk devleti kavramı içindeki adalet ve demokratik laik sistemin temel taşlarından olan yargı ile yargı içindeki önemli unsurlardan biri olan savunma hakkının uygulayıcısı,  çağdaş hukuk sisteminin ayrılmaz öğesi olan avukatlık müessesesi birbirlerine sıkı sıkıya bağlıdır. Günümüzde AKP hükümetinin politikalarına baktığımızda; demokrasinin ve hukuk devletinin temel unsurlarını gerçekleştirmek yerine, demokrasi”yi zafiyete uğratmak için girişimlerde bulunduğunu görüyoruz. AKP Hükümeti Demokratik hukuk devletinin vazgeçilmez unsurlarından biri olan yargı gücünün, yasama ve yürütmeden bağımsız olmasını hiçe sayan politikalarda ısrarını sürdürmektedir. Yürütmenin yargı üzerindeki baskıcı ve yönlendirici tutumunun yoğun bir şekilde yaşandığı, hukuk devletine sahip çıkan, hukukun üstünlüğüne inanan Avukatların, ''savunma hakkının gasp edildiği, savunmada meslektaşlarımızın yok sayıldığı, mesleğimizin onuruyla oynandığı, meslektaşlarımızın saldırıya uğradığı ve hukuk güvenliğinin yok edilmeye çalışılması girişimleri kabul edilemez. Kuşkusuz hükümetin bu girişimleri demokrasinin yaşamsal aracı olan yargı bağımsızlığını zedelemekte ve yurttaşlarımızın devlete karşı olan güvenini sarsmaktadır. Bu vesileyle güçler ayrılığı ilkesinin tekrar egemen olmasını ve yargı üzerindeki baskıcı tutumun bir an önce son bulmasını ümit ediyor, savunma hakkının temsilcileri, değerli meslektaşlarımın “Avukatlar Haftası”nı kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.
 CHP Hatay Mv.Av.Refik Eryılmaz