Baro başkanları Bakan İpek’le görüştü

<strong>Adana, Aydın, Hatay, Gaziantep, Mersin ve Osmaniye Baroları&rsquo;nın d&uuml;zenleme yapılmasını istediği istek ve beklentileri Adalet Bakanı Kenan İpek&#39;e sunuldu.</strong>
Baro başkanları Bakan İpek’le görüştü
Adana, Aydın, Hatay, Gaziantep, Mersin ve Osmaniye Baroları’nın düzenleme yapılmasını istediği istek ve beklentileri Adalet Bakanı Kenan İpek'e sunuldu. Hatay Barosu Başkanı Av. Ekrem Dönmez konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Adana, Aydın, Hatay, Gaziantep, Mersin ve Osmaniye Baroları olarak ülke şartlarına, meslek ihtiyaçlarına ve çağa uygun Avukatlık Yasası çalışmasının, tüm Baroların ve Avukatların aktif katılımıyla bir an önce çıkarılmasını istediklerini belirtti.Hatay Barosu Başkanı Av. Ekrem Dönmez, avukatlık mesleğinin içinde bulunduğu ve yapılmasını zorlaştıran düzenleme ve uygulamaların Bakanlık tasarrufunda olabilenleri için Adalet Bakanlığının, tasarrufu ile çözülmesi imkanı bulunmayan kısımlarının da, bu yönde gerekli çalışmalar yapılmak üzere, ilgili Bakanlıklara-Kurumlara gönderilerek düzenleme yapılması için girişimde bulunulması gerektiğini ifade etti.Dönmez yayınladığı açıklamada bu kapsamda 38 maddeden oluşan taleplerini Adalet Bakanı Kenan İpek’e sunduklarını belirterek, taleplerinin bazılarını şu şekilde sıraladı;Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’ne göre belirlenen asgari ücretin, davanın açıldığı yer Barosu’na yatırılması Avukatlık Sözleşmesi’nin geçerlilik şartı haline getirilmeli, asgari ücretin Baroya yatırıldığına dair makbuz ilgili kişi ya da kuruma sunulmadıkça Avukatlık hizmeti başlamamalıdır. Avukatlık mesleğinin iş alanları, mali müşavir ve noterlere devredilmemelidir. Avukata verilen Vekâletnameler Noterler tarafından değil, Avukatlar tarafından düzenlenebilmelidir. CMK Müdafiliği sırasında yapılan yol giderleri ve görev gereği yapılacak her türlü masrafların tam ve sistemli şekilde ödenmesi, ücretli ve sigortalı çalışan avukatların yanında çalıştıkları işveren Avukatlar üzerinden kestiği serbest meslek makbuzu karşılığının kendilerine ödenmesi konusundaki farklı uygulamaların giderilmesi gerekmektedir.Adli Yardım ödenekleri görevlendirmelere yetecek hale getirilmeli ödenekler arttırılmalı ve imkanı olmayan kişilerin adalete erişimi için var olan tüm engeller kaldırılmalıdır.Adli ve idari yargıda açılacak her tür dava, yapılacak her türlü icra takibinde,herhangi bir istisnaya yer verilmeksizin ve kişinin dava açma ve takip etme yetkisi olsa bile, bir avukat aracılığıyla temsil zorunluluğu getirilmelidir. Dava ve takip dosyalarında avukatın onayı olmadan avukatın müvekkiline ödeme yapılmamalıdır (Dava veya takip sonunda vekâlet ücreti ödemeli sözleşmelerin garanti altına alınması bakımından). Avukatlık ücretinin de avukatın baro nezdinde açılacak olan banka hesaplarına aktarılması zorunluluğu getirilmelidir. Avukat ile müvekkil arasında vekalet ücreti sebebiyle yaşanan pürüzlerin bu şekilde engellenmesi mümkün olabilecektir. Avukatlık şirketine dair düzenlemeler kaldırılmalı, Avukatlık mesleğinin ticarî faaliyet olmadığı ve bağımsız ve serbest bir meslek olduğu gerçeği karşısında, buna aykırı her düzenlemenin haksız rekabete yol açacağı, emeğin sömürülmesi sonucunu doğuracağı gibi sakıncaların önüne geçmek için Avukatlık mesleğinin bir şirket faaliyeti olarak öngörülmemesi ve düzenlenmemesi gerekir.katkı payının tamamen ortadan kaldırılması, bu mümkün değilse en az 1/4'e indirilmesi konusunda yasal düzenleme yapılması gerekmektedir. Barolar tarafından alınan Avukatlık ruhsat harçları için ise tüm Türkiye genelinde aynı standart sağlanmalıdır.Avukatlık mesleğine kabul şartlarının yeniden düzenlenerek bu hususta Avukatlık sınavının adil, eşitlik ilkesine uygun, nicelikten ziyade niteliği ölçü alacak şekilde düzenlenmesi gerekmektedir. Hem Avukatlık Stajına Kabulde hem de Avukatlık Mesleğine girişte Avukatlık sınavı getirilmelidir.