BASK SU POLEMİĞİNE SON NOKTAYI KOYDU

 BASK  Hatay İl Temsilcisi Abdullah GÜL, BASK il yönetim kurulu üyesi Serdar KAHRAMAN  ile birlikte yaptığı açıklamada;“ İlimiz Merkez ilçesi Antakya’da son zamanlarda şehir şebeke suyunun kirli olduğu ve buna dayalı olarak da salgın hastalıklar olduğuna dair bir takım söylentiler yer almaktadır.

BASK SU POLEMİĞİNE SON NOKTAYI KOYDU
Sosyal sendikacılık anlayışı ile hareket eden Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikası BASK olarak, toplumumuzu ilgilendiren bu olaya karşı duyarsız kalmamız düşünülemezdi elbette. Bu iddiaların dilden dile dolaşmaya başladığı ve yerel basında yer aldığı günden bu yana konu üzerinde gerekli hassasiyeti göstererek tüm yönetim kurulu üyelerimizle birlikte ilgili kurumlar nezdinde ve hastalıkların yoğunlukla görüldüğü iddia edilen Antakya Doğumevi’nde kapsamlı bir araştırma ve çalışmalarda bulunduk. Son bir hafta içerisinde karın ağrısı semptomları ile hastanelerimize yaklaşık 700 başvuru yapılmıştır. Hastanelerimize başvuran hastalar ve yakınları ile bire bir yapılan görüşmelerde ve hastaların yapılan tetkiklerinin analizinden çıkan sonuçlara ve Hatay halk Sağlığı İl Müdürlüğü’nün gerçekleştirdiği su analiz raporlarına göre bu belirtilerin su kirliliğine dayalı bir hastalık etkeni olamayacağı sonucunu ortaya çıkmaktadır. Kaldı ki ilimizde görüldüğü iddia edilen hastalıklarla ilgili olarak son beş yılın epidemiyolojik incelemesini yaptığımızda hemen hemen her yıl ve her mevsimde münferit olarak görülen hastalıklar olduğu anlaşılmaktadır. Son zamanlarda bu hastalıklarla ilgili olarak başvuru sayısındaki artışın okulların yeni açılmış olmasından kaynaklanabileceği göz ardı edilmemelidir. Nitekim hastanelerimize başvuran hastaların yaş ortalamalarının büyük çoğunluğunun okul ağındaki çocuklar olduğunu gözlemliyoruz. 
 Okula giden çocuklarımızın okul saatleri içerisinde hijyen kurallarına tam olarak uymamasından kaynaklanabileceği gözlerden kaçmamalıdır. Mevsim koşullarının ani değişiklik göstermesi de sebepler arasında sayılabilir. BASK; ilgili tüm birimlerle eş zamanlı işbirliği yaparak konunun bir an önce açıklığa kavuşması ve halkımızın kafasındaki tüm sorulara gerekli yanıtların bir an önce verilmesi için büyük bir özveri göstermiştir. Hatay İl Sağlık Müdürlüğü verilerine ve Hatay Halk Sağlığı Müdürlüğü’nün 25.092013 tarih ve 15239 Sayılı raporuna göre Antakya’nın değişik bölgelerinden alınan su numunelerinin yapılan bakteriyolojik analizinin neticesinde; şehir şebeke suyunun sağlıklı olduğu ve suda herhangi hastalık yapıcı bir patolojik mikroorganizmaya rastlanılmadığı görülmüştür. “Abdullah GÜL açıklamasının sonunda; “Bask olarak her zaman sosyal sorumluluk duygusunu omuzlarımızda hissetmekteyiz. Toplumu böylesine hassas bir konuda aydınlatmayı kendimize bir görev addetmiş bulunuyoruz. Bu tür hassas konularda bilimsel çalışmalarla karar verilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bundan önceki yıllarda h1n1 (domuz gribi) virüsi ile ilgi aşı kampanyasındaki bütün gerçekleri hiç çekinmeden nasıl açıkladıysak; bugün de tüm gerçekleri belgelere dayalı bir şekilde açıklıyoruz. Tüm hastalarımıza acil şifalar diliyoruz. “ dedi.

         Abdullah GÜL

                                                                                                  BASK Hatay İl Temsilcisi