BAŞKAN SAVAŞ MUSEVİLERİN PESAH (HAMURSUZ) BAYRAMI’NI KUTLADI

Musevilerin Pesah yani Hamursuz Bayramı, bu yıl bugün akşam başlayıp 2 Nisan Salı akşamı sona erecek.

BAŞKAN SAVAŞ MUSEVİLERİN PESAH (HAMURSUZ) BAYRAMI’NI KUTLADI

Bayram, Musevi inancına göre, Hz. Musa önderliğindeki Beni-İsrael’in Mısır esaretinden kurtuluşunu, Kızıldeniz'i geçişini ve Sina Çölü'nde 40 yıl dolaştıktan sonra Kutsal Topraklar’a varışını anmak ve bu hikâyeyi gelecek nesillere aktarmak için kutlanıyor. Bayramın adının; Firavun İsrailliler’i özgür bıraktığında, İsrailliler, ekmek hamurunun mayalanmasını beklemeden terk ettikleri hikâyesine dayandığı düşünülüyor. Bunu anmak adına, Hamursuz Bayramı boyunca mayasız ekmek yeniyor. Bayram bu nedenle "Mayasız Ekmek Yeme Festivali" olarak adlandırılıyor. Matza (düz mayasız ekmek) hamursuz bayramının sembolü oluyor.

Antakya Belediye Başkanı Doç.Dr. Lütfü Savaş, Üç semavi dinin ve farklı etnik unsurların

asırlardır barış, kardeşlik ve hoşgörü ortamı içinde bir arada yaşadığı şehrimizde yer alan Musevi dinine mensup insanların Pesah (Hamursuz) Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayınladı.

Belediye Başkanı Savaş mesajında; “Antakya ve Hatay, farklı medeniyetlerin, farklı inanç, din ve kültürlerin asırlar boyunca barış içinde yan yana ve beraberce yaşadığı bir iklime sahiptir. Üç semavi dinin tapınaklarının; camilerin, kiliselerin, havraların aynı semtte, aynı mahallede birbirine komşuluk ettiği; ezan, hazan ve çan seslerinin aynı anda gökyüzüne yükseldiği bu topraklar, bütün insanlığın özlem duyduğu hoşgörü medeniyetinin de en canlı, en güzel örneğidir. Birlik, dayanışma ve kardeşlik duygularını pekiştiren ve milletin ruh bilincini güçlendiren bayramlar, kültürümüzün en önemli unsurlarıdır. Toplumsal birliğimizi güçlü kılan büyük medeniyet geleneğimizin, derin kültürel varlığımızın ve manevi değerlerimizin kazandırdığı dayanışma ruhu, aynı zamanda bizim en büyük enerji kaynağımızdır. Bu ruh, dostluk, sevgi ve hoşgörü duygularının yoğunluk kazandığı bayramlarda daha fazla ortaya çıkmaktadır. Bu duygularla tüm Musevi hemşehrilerimin “Pesah (Hamursuz) Bayramı’nı” kutlar, en derin sevgi ve selamlarımı sunarım.” dedi.