BELEN ŞEHİTLİĞİNDE 1500 VATAN EVLADI YATIYOR

Belen r41. Fırkası (Tümen)1914- 1918 yılları arasında  çok önemli  hizmetler görmüştür

BELEN ŞEHİTLİĞİNDE 1500 VATAN EVLADI YATIYOR

Belen Şehitliği, Fransızlarla yapılan savaşlarda ve Ermeni ayaklanmasının bastırılması için görevlendirilen 41.Tümende şehit düşen ve hastahanede ölenler için yaptırılmıştır. İskenserun körfezi ile civar ilçeleri savunmak ve güvenliğini sağlamak için Halep’te bulunan 12. Kolordu,Belen sancak merkezinde 41.Tümen (Fırka) kumandanlığı kurulmuştur. Askerin tedavileri ve diğer sağlık sorunları için bu günkü Milli eğitim müdürlüğü binasının bulunduğu yerede  bir askeri hastahane kuruldu. Hastahanede Irak,Kafkas ve Filistin cephelerinde yaralanan askerler getiriliyordu.Bu hastalardan ölenler Belen şehitliğine gömüldüler.1915 Yılında Fırka içerisinde baş gösteren bulaşıcı hastalığı önlemek ve hastaları tedavi etmek üzere Almanya’dan gönderilen aşılar,Fırka’nın Ermeni  asıllı doktordan  Hintliyan ve Çil Karabet  tarafından bilerek askerlere vurulmuş ve çok sayıda askerin ölümüne neden olmuştur. Halk askerlerin ölümüne doktorların sebep olduğunu ileri sürmüş ancak amirleri doktora güvenlerinin tam olduğunu belirterek olayı kapatmışlardır.Karargahı belende bulunan 41.Fırkada görev yapan“1500  asker salgın hastalıktan”dolayı hayatlarını kaybetmişlerdir. Bu ölüm vakaları Fıkra kumandanı Yarbay Mustafa Kazım Bey’i ve Belen halkını çok özmüştür. Şehit olan askerlerin,  ordu ve halk arasında uyandırdığı büyük üzüntünün sembolü olaerak askerlerin gömüldükleri  mezarların yanına, Fırka kumandanı  Mustafa Kazım bey 1916 yılında Fırkada bulunan Halepli inşaat ustası Mahmut usta ya bu anıtı yaptırtmıştır.Fransızların Hatay’ı işgal etikleri yıllarda (1930 yılında) Fransız ordusuna mensup Ermeni askerleri tarafından yıkılmak istenilen anıt, Belen halkının şiddetle karşı koyması sonucu korunabilmiştir.Şehitlik alanı İlk kurulduğu yıllarda 2500m2lik  bir saha içine 1500 şehit defnedilmiştir.Abide 1981 yılında bakıma alındı, yıkılıp yerine dört sütun üzerine kurulu ve daha yüksek  bir “Şehitler abidesi” yapıldı. Eski özeliğini de kaybetmiştir. Bu gün bualan küçülmüş ve 250 M2 ye düşütrülmüştür. 5 Temmuz 1938 tarihinde Hatay’a giren alayın komutanı Kurmay albay Şükrü Kanadlı şehitliği ziyaret ettiğinde, emir vererek şehitlik onarılmıştır.Kitabeside 1938 yılında (Hatay devleti zamanında)  millet vekili Seydi Oğuz tarafından istanbula sipariş  edilerek yeniden hazırlanmıştır.