Binlerce kadınlarla Antakya’da yürüyeceğiz

 “Bedenimiz, emeğimiz ve toprağımız için yürüyoruz” şiarıyla devam dünyadan gelecek binlerce kadınla Antakya’da yürüyeceklerini söyledi.
Binlerce kadınlarla Antakya’da yürüyeceğiz

Antakya Kadın Dayanışması adına SES Kadın Komisyon Üyesi Özden Özgünel, 10 Mart Salı günü saat 15.00’da Doğuş Okulları önünde toplanarak Uğur Mumcu Bulvarı’na yapılacak olan yürüyüşünde “Bedenimiz, emeğimiz ve toprağımız için yürüyoruz” şiarıyla devam dünyadan gelecek binlerce kadınla Antakya’da yürüyeceklerini söyledi.Konuyla ilgili olarak dün SES binasında basın açıklaması yapan Antakya Kadın Dayanışması adına SES Kadın Komisyon Üyesi Özden Özgünel, “Dünya Kadın Yürüyüşü(DKY), yoksulluk ve kadına yönelik şiddetle mücadele eden örgütlerin siyasi, ekonomik ve toplumsal değişimi hedefi etrafında bir araya gelmiş çeşitli etnik, kültürel, dinsel, siyasal ve sınıfsal kökenlerden, farklı yaş ve cinsel tercihlerden gelen kadınlardan oluşur. Kapitalist, sömürgeci ve ataerkil sisteme karşı kadınların ve halkların öz yönetimi ve kendi kaderini tayin hakkını temel alan alternatifler inşa etmeyi savunan dünya çapında bir kadın hareketidir” dedi.DKY, Quebec Kadın Federasyonu’nun 1995 yılında düzenlediği ekmek ve güller yürüyüşünden esinlenerek kurulduğuna dikkat çeken Özgünel açıklamasını şöyle sürdürdü: “DKY 2000 yılından beri her 5 yılda bir 8 Mart 17 Ekim tarihleri arasında küresel eylemlerine devam etmektedir.Bir feminist karavan ile kadınlar kırlardan kentlere, sahillerden dağlara savaştan etkilenmiş bölgelerden antik kentlere yol alırken, mücadele ve toprağımızı bölen sınırlara meydan okuyarak bir direnişi diğeriyle birleştirerek, çoğalarak ilerlemektedir.DKY, Ortadoğu’da uygulanan savaş politikalarından dolayı Rojava’nın Kobane Kantonu’ndaki Kürt Kadınlarının kapitalist, sömürgeci, erkek egemen sisteme karşı alternatif bir yaşam modeli kurduğunu hatırlatarak, kadınların direnişi selamlamak için bu yılki yürüyüşü 6 Mart 2015’te Nusaybin’den başlatmaktadır. Ardından Diyarbakır, 10 Mart Salı günü Antakya olmak üzere Alanya, Antalya, Muğla, Didim ve İzmir’den Selanik’e devam edecektir” açıklamasında bulundu.ANDIMIZ VAR!Bizler de Antakya Kadın Dayanışması olarak, bir direniş noktasından diğeriyle birleşerek, halkların yerel düzeyde verdiği mücadeleler ile bu mücadeleyi kıtasal düzeyde birleştiren bu yürüyüşün Antakya ayağı olarak, Dünya halklarını savaşlara, ölümlere, yoksulluğa mahkûm eden emperyalist sistemi yıkmaya,

İnsanlığın özgürleşmesi ve daha yaşanılası bir dünya için kadınlar olarak mücadelede en ön saflarda yer almaya, Kadınlar olarak Gezi direnişinde katledilen gençlerin hesabını sormaya, Dünyayı kadınların sarsan yumruklarıyla yeniden kurmaya, Arap, Kürt, Süryani, Ezidi, Türkmen… Kadıları katleden ve köleleştiren erkek egemen sisteme karşı Arin Mirxan ve Kader Ortakaya’nın yaktığı isyan meşalesini büyütmeye, Tüm dünya insanlığının özgürleşmesi ve daha yaşanılası bir dünya için kadınlar olarak mücadelede en ön saflarda yer almaya,Dünyayı kadınların örgütlü gücü ve direnişi ile yeniden kurmaya, Andımız var!10 Mart Salı günü saat 15.00’da Doğuş Okulları önünde toplanarak Uğur Mumcu Bulvarı’na yapılacak olan yürüyüşünde “Bedenimiz, emeğimiz ve toprağımız için yürüyoruz” şiarıyla devam dünyadan gelecek binlerce kadınla Antakya’da yürüyeceğiz. Dünya Kadınları ile bir araya geliyoruz ve dayanışma ile güzel günlere yürüyoruz”.