Bölgesel Kalkınmada Güç Birliği Platformu

Bölgesel Kalkınmada Güç Birliği Platformu” Toplantısı ATSO Ev Sahipliğinde Yapıldı

Bölgesel Kalkınmada Güç Birliği Platformu
Gaziantep Ticaret Odası (GTO) öncülüğünde Adıyaman, Antakya, Kahramanmaraş, Kilis, Osmaniye, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odaları’nın  bir araya gelerek oluşturduğu “Bölgesel Kalkınmada Güçbirliği Platformu” üçüncü toplantısını Hatay’da gerçekleştirdi. Toplantıda, platform üyesi Odalar, kuraklıkla ilgili farkındalık yaratmak için “Kuraklık Eylem Planında” birleşti. Platformun 8 Ekim 2014 tarihinde Antakya Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde gerçekleşen toplantısına; Adıyaman, Antakya, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kilis, Osmaniye ve Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odaları Yönetim Kurulu Başkanları, Genel Sekreterlerinin yanı sıra, Kalkınma Ajansları Genel Sekreterleri ve Uzmanları da katıldı. Platform Üyeleri Odaların Başkanları ve Genel Sekreterleri toplantı öncesi Hatay Valisi Sayın Ercan Topaca’ya ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Doç. Dr. Lütfü Savaş’a nezaket ziyaretinde bulunarak Platformun amaçları konusunda bilgiler verdiler.  
Toplantıda Platform Üyeleri, ciddi çevresel, ekonomik ve sosyal sorunlar ortaya çıkaran kuraklığın, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki boyutunu masaya yatırarak, Antakya TSO öncülüğünde hazırlanan, “Kuraklık Eylem Planı” için, ortak hareket etme konusunda, birleştiler. Kuraklığın sebepleri, göstergeleri, mücadele usulleri; kuraklık ve iklim değişikliği ile bunların etkileşimlerini içeren güncel araştırmaların ve çözüm önerilerinin yer aldığı Eylem Planında ana hedef, kuraklıkla mücadelede kamuoyu farkındalığı yaratmaktır.Platform, tarım, sanayileşme ve günlük yaşam gibi birçok alanda yaşamı yakından ilgilendiren kuraklıkla mücadelede çözüm önerilerini ise şu şekilde belirtti.-          Doğanın ve su kaynaklarının tasarruflu şekilde kullanılması, korunması ve kuraklık nedenleri, etkileri ve sonuçları konusunda kamuoyunda, bilinçlendirme çalışmalarına önem verilmeli ve bu çalışmalar sürekli ve değişik hedef gruplarına yönelik olarak yapılmalıdır.   -          Sulama yöntem ve teknikleri değiştirilmeli, başta damlama sulama olmak üzere, yeni sulama sistemlerine geçiş, zorunlu tutulmalı ve uygun yöntemler cazip hale getirilerek,  teşvik edilmelidir.  -          Ülkemizin su kaynakları ve enerji üretimi planlaması güncellenmeli, alternatif enerji üretimi, yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelim ve ağırlık sağlanmalıdır. -          Geleneksel tarım ürünlerinin yanı sıra,  daha sıcak ve kuru iklim şartlarına uygun tarım ürünlerine geçiş yapılmalı, organik tarım desteklenmelidir.  -          Türkiye’den Suriye ve Irak’a verilen veya verilmesi teklif edilen su miktarı, değişen iklim şartlarına göre ayarlanmalıdır.  -          Kuraklık konusunda bölgesel, ulusal ve uluslararası işbirlikleri geliştirilmelidir. Platform, bu çözüm önerilerinin uygulanması ve farkındalık yaratılması için güçlü kampanyaları hayata geçirme konusunda karar almıştır.