Büyükşehir Belediye Meclisi Toplanıyor

Hatay Büyükşehir Belediye Meclisi Temmuz ayı olağan toplantısı, 9 Temmuz Çarşamba günü saat 10.00’da Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Lütfü Savaş başkanlığında gerçekleştirilecek.

Büyükşehir Belediye Meclisi Toplanıyor

Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilecek olan Temmuz Ayı ilk olağan toplantısı gündemi şu şekilde olacaktır. GÜNDEM

1-            Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının ek ödenek ile ilgili 23.06.2014 tarih ve 181 sayılı teklifi.

2-            Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının ek ödenek ile ilgili 23.06.2014 tarih ve 182 sayılı teklifi.

3-            İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının mülkiyeti Hazineye ait Üzümdalı  233 nolu parselde 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planında “Orta Yoğunlukta Kırsal Yerleşme Alanı” kullanımından “Konut dışı Kentsel Çalışma  Alanı” kullanımına dönüştürülmesi amaçlı Çevre Düzeni Planı değişikliği teklifi.

4-            İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının Antakya Organize Sanayi Bölgesine İlave Gelişme alanı olarak kullanılmak üzere Topboğazı mevkiinde yaklaşık 135 hektar alanın 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planında “Entegre Sanayi Bölgesi Alanı” kullanımından “Organize Sanayi Bölgesi”  kullanımına dönüştürülmesi amaçlı Çevre Düzeni Planı değişikliği teklifi.

5-            İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının Kırıkhan İlçesi Kurtlusoğuksu mahallesinde bulunan 287,293,294 ve 300 nolu parseller 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planında “Tarımsal Niteliği Korunacak Dikili Tarım Alanı” kullanımından “Gelişme Konut Alanı” kullanımına dönüştürülmesi amaçlı Çevre Düzeni Planı değişikliği teklifi.

6-            İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının Kırıkhan İlçesi Karadurmuşlu mahallesi 102 ada 1 nolu parsel 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planında “Tarımsal Niteliği Korunacak Mutlak Tarım Alanı” kullanımından “Tarımsal Sanayi Alanı” kullanımına dönüştürülmesi amaçlı Çevre Düzeni Planı değişikliği teklifi.                                                                                                                                        

7-            İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının Kırıkhan İlçesi Ahrazlı mevkinde  bulunan 611parsel 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planında “Ticari Depolama (Lojistik) Alanı” kullanımından “ Konut dışı Kentsel Çalışma Alanı” ve “Tarımsal Niteliği Korunacak Mutlak Tarım Alanı” kullanımına dönüştürülmesi amaçlı Çevre Düzeni Planı değişikliği teklifi.

8-            İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının İlimiz Antakya İlçesi Saraycık mıntıkası 3644 nolu parselin 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planında “Tarımsal Niteliği Korunacak Dikili Tarım Alanı” kullanımından “Gelişme Konut Alanı” kullanımına dönüştürülmesi amaçlı Çevre Düzeni Planı değişikliği teklifi.

9-            İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının Hatay İli 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Plan notları 1.29 maddesinde yapılan değişikliğin yeniden değerlendirilmesi teklifi.

10-          İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının Mülkiyeti Hazineye ait Kuruyer 1662 nolu parselin 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planında “Tarımsal Niteliği Korunacak Dikili Tarım Alanı” kullanımından “Sanayi Alanı” kullanımına dönüştürülmesi amaçlı Çevre Düzeni Planı değişikliği teklifi.

11-          İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının Defne İlçesi Çekmece Mahallesi 1146 ada 1 nolu parselde “Gelişme Konut Alanından” “Özel Eğitim ve Öğretim Tesis Alanına” dönüştürülmesi amaçlı Nazım İmar Planı değişikliği teklifi.

12-          İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının İskenderun İlçesi Aşkarbeyli mahallesi 191 nolu parselde uygulama imar planı değişikliği teklifi.

13-          İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının İskenderun İlçesi Revizyon İmar Planında Trafoların işlenmesi amaçlı Uygulama İmar planı değişikliği teklifi.

14-          Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.06.2014 tarihli toplantısında 53 nolu kararla Ulaşım Hizmetleri Komisyonuna havale edilen Hatay İli sınırlarında bulunan genişliği 15m ve üzeri yolların yetki ve sorumluluklarının Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı eliyle, genişliği 15 m'nin altında bulunan yolların ilgili ilçe belediyesi Fen İşleri Müdürlükleri eliyle yürütülmesi hususu ile ilgili komisyon raporunun okunarak oylanması.

15-          Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.06.2014 tarihli toplantısında 54 nolu kararla İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre Sağlık Komisyonuna havale edilen Antakya İlçesinde bulunan Belediye Parkı ve DSİ Parkı, İskenderun İlçesinde bulunan Sahil Şeridi boyunca uzanan Yeşil Alanlar ile Hatay sınırları içerisinde bulunan yüzölçümü 5000 m2 ve üzeri olan Park Bahçe ve Yeşil Alanların sorumluluklarının Hatay Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı eliyle yürütülmesi, yüzölçümü 4999 m2 ve altı olanların ise ilgili İlçe Belediyesine bağlı Park ve Bahçeler Müdürlükleri yetkisinde kalması hususu  ile ilgili komisyon raporunun okunarak oylanması.

16-          Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.06.2014 tarihli toplantısında 56 nolu kararla Hukuk ve İçişleri Komisyonu, Çevre sağlık Komisyonu ile Altyapı, Mesken ve Kentsel Dönüşüm Komisyonlarına havale edilen 2560/3009 sayılı Kanunla tanımlı ve sınırlı Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün görev alanı içinde kalan halen mevcut ve yeni kurulacak olan tüm atık su kaynaklarının kanalizasyon şebekesine bağlanmalarına, vidanjör veya benzeri bir araç ile taşınarak kanalizasyon şebekelerine boşaltılmalarına, kana1izasyon şebekesi bulunmayan yerlerde çevre kirlenmesine yol açmayacak bir düzeyde arıtılarak uzaklaştırılma ve uygun alıcı ortama verilmeleri ile kanalizasyon şebekesinin kullanım ve korunmasına ilişkin Atık suların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği hakkındaki komisyon raporunun okunarak oylanması.                                                                                                                                                                                 

17-          Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.06.2014 tarihli toplantısında 57 nolu kararla Hukuk ve İçişleri Komisyonuna havale edilen Hatay Büyükşehir Belediyesi uhdesinde bulunan Daire Başkanlıklarına ait Kuruluş, Görev, Çalışma ve Usul Esasları Hakkındaki Yönetmenlikler ile ilgili komisyon raporunun okunarak oylanması.

18-          Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.06.2014 tarihli toplantısında 58 nolu kararla İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen Narlıca Beldesine ait 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 Ölçekli Uygulama Revize  ve İlave İmar Planlarıyla ilgili olarak alınan Narlıca Belediye Meclisinin 12.07.2013 tarih ve 25 sayılı kararı ve eki planlarına ait İtirazların 6360 sayılı kanun gereği görüşülememiş olması nedeniyle konunun 3194 sayılı imar kanunu, ilgili yönetmelikler ve Hatay İli 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Hükümleri çerçevesinde değerlendirilerek meclis kararına bağlanması ile ilgili komisyon raporunun okunarak oylanması.

19-          Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.06.2014 tarihli toplantısında 59 nolu kararla İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen Antakya Belediyesinin 2014 Mart ayı toplantılarında İmar planları ile ilgili olarak alınan 87 ve 89 nolu kararlara ilan süreleri içerisinde itiraz edilmiş olup, 3194 sayılı İmar kanunu, ilgili yönetmenlikler ve Hatay ili 1/25.000 ölçekli Çevre düzeni planı hükümleri çerçevesinde değerlendirilerek meclis kararına bağlanması ile ilgili komisyon raporunun okunarak oylanması.

20-          Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.06.2014 tarihli toplantısında 60 nolu kararla Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.05.2014 tarih ve 33 sayılı kararı ile kabul edilip yürürlüğe giren Büyükşehir Belediye bütçesinde aktarma yapılması ile ilgili komisyon raporunun okunarak oylanması.

21-          Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.06.2014 tarihli toplantısında 61 nolu kararla Tarife Komisyonuna havale edilen Hatay İlinin Su ve Kanalizasyon hizmetlerinin HATSU bünyesinde toplanması ve katkı payı çerçevesinde alınan bağlantı ücretinin yasal zemini olmadığı ve bu konuda yeniden değerlendirmenin yapılması kapsamında bu gibi ücretlerin bütün ilçelerin  göz önünde bulundurularak değerlendirilmesi ile ilgili komisyon raporunun okunarak oylanması.

22-          Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.06.2014 tarihli toplantısında 62 nolu kararla Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen Erzin İlçesinde yapım süreci tamamlanmak üzere olan Kanalizasyon işinin işletmeye alınabilmesi, çevre ve halk sağlığı açısından önem arz etmekte olduğu,  bununla birlikte arıtma tesisinin yapılmış olması yasal zorunluluk olduğundan ve acilen yapılması gerektiğinden 2014 mali yılı Büyükşehir bütçesine yatırım ödeneğinin konulması ile ilgili komisyon raporunun okunarak oylanması.

23-          Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.06.2014 tarihli toplantısında 64 nolu kararla Tarife Komisyonuna havale edilen HAT-SU'ya ilişkin tarifelerle ilgili Plan Bütçe Komisyonun raporu doğrultusunda karar verildiği, ancak Hatay ilçelerinin kendi aralarındaki Sosyo Ekonomik farklılıklar nedeniyle gelir dengesizliği söz konusu olduğundan ve aynı zamanda anılı konunun Plan Bütçe Komisyonu Uzmanlık alanında olmadığı, Tarifeler komisyonu uzmanlık alanında olduğundan Hatay'ın ilçeleri arasında Sosyo Ekonomik Dengeleri gözetir mahiyette yeniden uzman komisyon tarafından değerlendirilerek Hatay Halkının olası mağduriyetinin bertaraf edilecek mahiyette yeni düzenleme yapılabilmesi ile ilgili komisyon raporunun okunarak oylanması.

24-          5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 13. Maddesine göre Ağustos ayı olağan meclis toplantısının tarih ve saatinin belirlenmesi.