Çakılan Türk Ekonomisi Kurtarılmayı Bekliyor

    19-24 Mayıs 2014 haftasında Türk ekonomisi ile ilgili şu 3 önemli etkinlik mevcuttu.
Çakılan Türk Ekonomisi Kurtarılmayı Bekliyor

(a)19 Mayıs 2014’te Rekabet Kongresi ve İmalat Sanayii Sektörleri Rekabet Göstergeleri Raporu Tanıtım Toplantısı. (b) 22 Mayıs 2014’te TOBB 70.  Genel Kurulu. (c) 23 Mayıs 2014’te Hazine Müsteşarlığı ile Dünya Bankası’nca düzenlenen “Yüksek Gelir Statüsüne Geçişte Dış Ticaretin Rolü” Toplantısı. Her üç toplantı sonucunda da Türk ekonomisinin en azından 6 yıldır patinaj yaptığı ve bundan kurtarılması için gereken öneriler vardı.    Rekabet Kongresi ve İmalat Sanayii Sektörleri Rekabet Göstergeleri Raporu Tanıtım Toplantısı sırasında TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Yılmaz; imalat sanayiini merkeze alan ülkelerin krizden daha az etkilendiğini,  Türkiye’de imalat sanayii sektörünün milli gelir payının son 10 yılda %25’ten %15’e gerilediğini, imalat sanayisindeki  bu düşüşle rekabet gücünün giderek azaldığını, bu düşüşe sektördeki verimlilik kaybının neden olduğunu, daha fazla kişi ile daha az üretir hale geldiğini, sürdürülebilir ve rekabetçi olabilmek için yeni nesil sanayi stratejilerine odaklanılması gerektiğini ifade etti.

    TOBB’un 70. Genel Kurulu’nda, Başbakan Erdoğan’ın ekonomi konuşması yerine siyasi muhataplarına esip gürlemesi vardı. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun “milli gelir 6 yıldır hala 10 bin dolarda çakılı” demesi gümbürtüye gitti. Zaten o seviyeye de bir gecede 3 kat artarak çıkmıştı. Yani en azından ekonomide 6 yıldır “Havanda su dövülüyor!”    “Yüksek Gelir Statüsüne Geçişte Dış Ticaretin Rolü” toplantısına Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, Dünya Bankası Türkiye Direktörü Martin Raiser, Dünya Bankası Türkiye Raportörü Kamer Karakurum-Özdemir ve Türkiye İhracatçılar Birliği Başkanı Mehmet Büyükekşi de konuşmalarıyla katıldılar. Bu üç ekonomi etkinliğinde de Türk ekonomisinin yeni bir ray değişikliğiyle 2023 hedeflerine ve “Üst Gelir Grubu” ülke grubuna erişebilmesi için öngörülen hususlar şöyledir:    Büyümenin temel belirleyicisi rekabet gücüdür. Verimlilik; teknolojik atılım ve beşeri sermayedir. Rekabet gücü yüksek ülkeler güçlüdür, refah oluşturur. Rekabet gücü düşük ülkeler ise zayıftır. Vasati ürün üretir ve zenginlik oluşturmaz.      Vergi reformu sadece devletin gelirini artırmayı değil, elde edilecek ilave vergi geliri yüksek vergilerin indirilmesi için kullanılmalı. Vergisini düzenli ödeyenlere pozitif ayrımcılık yapılarak herkesin vergi ödemeye teşvik edilmesi sağlanmalıdır. Tüm ülkeler yenilikçi girişimcileri kendi topraklarına çekmek için mücadele vermekte, icat çıkartan kazanmaktadır. Genç neslin kazanılması esastır.    Büyüme; dış finansman bağımlılığının azalması ve yurtiçinde tasarrufla mümkündür. İthalata dayalı tüketim, en büyük tehlikedir. İç tüketime dayalı büyüme ile dış ticaret dengesi bozulmaktadır. Bunun yerine ihracat ne kadar artarsa içeride refah artışı olmalıdır. Verim için ihracat ekonomisi şarttır. Son yıllarda ileri teknoloji ürünlerinin ihracatında düşüş vardır.  Yeni ürünler ve yeni şirketlerle yeni pazarlara ihracat yapılmalıdır.     Türkiye’nin, hala içinde olduğu “Düşük seviye”deki ülkeler grubundan kurtulmak için “Küresel Değerler Zinciri”ne (AR-GE, Tasarım, Ticarileşme, Standardize Üretim, Montaj, Dağıtım, Pazarlama, Markalaşma, Lojistik vb) ağırlık vermesi gereklidir.    Türkiye; AR-GE, İnnovasyon, Markalaşma, Nitelikli İş Gücü gibi hususlara yönelerek yüksek nitelikli ihracat ürünlerine erişmelidir. İhracatta fason üretimli “Kölelik” döneminden, katma değeri çok daha yüksek üretime ve ihracat “Efendilik” dönemine geçmelidir.

    Türkiye, AB’yle imzaladığı Gümrük Birliği Anlaşması ile sorun yaşamaya başladı. ABD-AB serbest ticaret anlaşması Türkiye’nin intiharı demektir.    Son Söz: Ekonomi, milli güç unsurları içerisinde kalifiye insan gücüyle birlikte en önemlisidir. Süngünün gücü bile ekonomiye dayanır. Etrafa bağırıp çağırmak yerine, serbest ticaret anlaşmasına dâhil olma yolları aranmalı, ekonomiye ray değiştirtmelidir!
     Prof.Dr. Celalettin Yavuz, cyavuz53@gmail.com,