CHP Hatay Milletvekili ERYILMAZIN 1 MAYIS MESAJI

CHP Hatay Milletvekili Av.Refik ERYILMAZ; 1 Mayıs Birlik, mücadele ve dayanışma gününü sebebiyle bir mesaj yayınladı

CHP Hatay Milletvekili ERYILMAZIN 1 MAYIS MESAJI

Hiç şüphe yok ki insanlık tarihi boyunca emek, en yüce değer olarak benimsenmiş, bütün dünyada kabul görmüştür. Tüm dünyada milyonlarca emekçinin birlik, mücadele ve dayanışma günü olarak kutlanan 1 Mayıs, demokrasinin ve insan haklarının geliştirilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. 12 yıllık AKP hükümeti iktidarında maalesef ülkemizde yoksulluk, açlık, işsizlik çığ gibi büyümüş, en yüce değer emek yok sayılarak taşeronlar ve sermaye ihya edilmiş, üreten, geliştiren ve hizmete sunan emekçilerimiz traji komik asgari ücret uygulamalarıyla yaşam savaşı vermeye mahkûm edilmiştir. Ülkemizde emekçilerin neredeyse yarısı kayıtsız çalışmakta, sendikalaşma işten atılmanın sebebi olmakta ve iktidar bunları görmezden gelmektedir. Her geçen gün emekçinin hak arama özgürlüğü artarak kısıtlanmakta, hakkını arayanlara orantısız güç uygulanmakta, yandaş sendikalarla emekçilerin bölünmesi arzulanmaktadır. Dünya coğrafyasındaki ekonomik krizlerden kendilerine pay biçmeyen siyasal iktidarlar ise daima faturayı emekçiye keserek çıkış noktası bulmayı amaçlamıştır. CHP iktidarı, işsizlik sorununu aşmayı, herkesin çalışma hakkını kullanabilmesini sağlamayı toplumsal barışın ve eşitlikçi refah toplumu anlayışının temel koşulu olarak görmektedir ve ücretli çalışanların farklı statülerde istihdamından dolayı hak kaybına son verilecek eşit değerde işe eşit ücret ilkesinin uygulanması sağlanacaktır. Bu kararlılıkla AKP Hükümetinin işçi haklarını gasp etme girişimleri karşısında durarak grevlerin yasaklanmadığı, sendikalı işçilerin işten atılmadığı, örgütlenmenin engellenmediği, güvencesiz, esnek, kuralsız çalışmanın engellendiği, özgürlükçü bir demokrasi için işçilerimizle ve emekçilerimizle omuz omuza mücadele etmeye devam edeceğiz.Bu duygu ve düşüncelerle emek, hak ve özgürlük mücadelesinde yaşamlarını yitiren emekçilerimizi bir kez daha saygıyla anıyor, tüm emekçi kardeşlerimin 1 Mayıs Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma gününü kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.