ÇİFTÇİ ARTIK TARLASINI ZOR SU ALACAK

CHP Hatay Milletvekili Hasan Akgöl, Sulama Kuyularına Sayaç Takma Zorunluluğu ile ilgili açıklama yayınlayarak önümüzdeki günlerde uygulanmaya başlanacak olan sistem ile çiftçiyi çok daha fazla zorluğun beklediğini ifade etti.

ÇİFTÇİ ARTIK TARLASINI ZOR SU ALACAK
Hatay ekonomisi büyük oranda tarıma dayalı, verimli toprakları olan bir bölge olduğunu belirten Akgöl, Hatay’da kaliteli zeytin tarımı, Pamuk, buğday ve mısır üreticiliğinin yaygın olduğunu fakat tarıma dayalı sanayisi istenen seviyede gelişmediğinden, Hatay kendisinden beklenen sıçramayı bir türlü yapamadığına dikkat çekti.Yayınladığı açıklamada bölgedeki üreticinin ağır girdi maliyetleri altında inim inim inlediğini ifade eden Milletvekili Akgöl, önümüzdeki günlerde hayata geçirilecek olan yeni uygulamayı Hatay’daki ve ülkedeki üretici kesimin endişeyle beklediğini kaydetti.Akgöl hayata geçecek olan yasa ile ilgili şunları ifade etti;"6111 sayılı torba yasa ile, 2011 yılında, 167 sayılı Yer altı suları hakkında kanun’un 10. Maddesinin 2. fıkrasına “Kuyu, Galeri Tünel, ve benzerlerine çekilecek yer altı suyu miktarının tespitini sağlayacak ölçüm sistemleri kurulmadan, Kullanma belgesi verilmez. Bu ölçüm sistemlerinin özellikleri yönetmelikle belirlenir. Hükmünü eklediniz. DSİ Yeraltı suyu Ölçüm Sistemleri Yönetmeliği 7 Haziran 2011 tarih ve 27957 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 167 Sayılı Kanun ve DSİ Yer altı suyu Ölçüm sistemleri Yönetmeliğine göre Yeraltı su sondaj kuyularına sayaç takılmasını zorunluluk haline getirdiniz. Otomatik Elektrik Sayacı Okuma, Sistemi (OSOS) ve Su Sayacı Okuma Sistemi (OSOS) kurulmasının zorunlu hale geldiğini bölge müdürlükleriniz çiftçilere duyurmaya başladılar. DSİ 6. Bölge müdürlüğü bünyesinde kullanma izin belgeleri tanzim edilmiş 17.000 kuyu bulunmaktadır.
 Bunların küçük bir bölümü sanayi üretiminde ama çok büyük bir bölümü tarımsal sulama amaçlı olarak kullanılmaktadır.Yasa ve yönetmelikle takılması zorunlu kılınan sayaçların özelliğinden de bahseden Akgöl Yönetmelikte açık bir şekilde ön yüklemeli su ve elektrik sayaçları takılacağının hüküm altına alındığını, Yönetmeliğin 6. ve 7. maddeleriyle bir yıl içerisinde tüketilecek elektrik ve su miktarı idarece karta yükleneceğini ve ön yüklemeli sayaçlarda ki miktarın bitiminde o yıl için su ve elektrik kullanımının engelleneceği hükmünün yer aldığını belirtti.Akgöl; " Bunun neresini eleştirelim bilmiyorum ki, hani deveye sormuşlar neren eğri diye. Deve de nerem doğru ki demiş. Bu yönetmelikte bu mantıkla hazırlanmış. Bu yönetmelikte zorunlu kılınan sayaçların çiftçiye ekonomik maliyeti ne olacak? Bu noktada hiç bir yetkili ağzını açmıyor. Piyasada konuşulan rakamlar yaklaşık olarak, sayaç başına 400 dolar civarlarındadır. Bu çiftçiye ekstra bir külfet getirecektir. Bunların bakım ve onarımı işini de çiftçinin sırtına yükleyecekler. Ondan sonrada çiftçiye hadi gel üretim yap diyeceksin. Çiftçi zaten üretim maliyetlerini karşılamakta zorlanıyor, bunun üstüne birde kuyu sularına sayaç takma maliyeti ve bölgedeki yetkililerin insafına göre su kullanma hakkı tanıyacaksın.  Bu işin bir yüzü bunun diğer tarafı da yıl içerisinde kullanılacak su miktarının önceden tespit edilerek su ve elektrik kullanımının sınırlandırılması. Çiftçilerimiz getirilen bu sistemle artık tarlalarını sulamak için bile torpil arayacaklardır. Bu sayaçlarla kimler zengin edilmek istenmektedir? Bunu kamuoyu merak etmektedir. " ifadelerini kullandı.