ÇİFTÇİYE BİR DARBEDE DSİ'DEN

Her geçen yıl ürettiği ürünün emeğini alamayan ve zarar eden çiftçiye bir darbede DSİ'den geldi.
ÇİFTÇİYE BİR DARBEDE DSİ'DEN
DSİ 6. Bölge Müdürlüğü Jeoteknik Hizmetler ve YAS Şube Müdürlüğü İlgili birimlere ve Ziraat Odalarına gönderdiği bir yazıyla tarlalarında su sondaj kuyusu bulunan çiftçilerin bu kuyulara Su Sayacı veya Elektrik Sayacı takılmasını zorunlu hale getirdi.DSİ 6. Bölge Müdürlüğü Kırıkhan Ziraat Odasına gönderdiği uyarı yazısında;167 Sayılı Yeraltısuları Hakkında Kanunda yapılan değişiklik nedeniyle su sondaj kuyularına ölçüm sistemi (Otomatik okuma yapılan Su sayacı veya Elektrik Sayacı) takılması zorunlu hale gelmiştir.13.02.2013 tarihine kadar sistemin kurulması ve Kullanma belgelerini yenilemesi gerekmektedir.Bu süre içerisinde su sondaj kuyusuna ölçüm  sistemi takmayan şahısların KULLANMA BELGELERİ İPTAL EDİLECEKTİR.
Belgesi iptal edilen kuyuların elektrik enerjisi DSİ'nin TEDAŞ'a bildirmesi halinde yönetmelik gereği kesilecektir. DSİ tarafından kuyu kapatılacaktır.Bu nedenle YAS Sondaj kuyu sahiplerinin Kullanma Belgelerinin iptal edilmemesi için 2012 yılı sonuna kadar Bölge Müdürlüğümüze dilekçe ile müracaat ederek, ölçüm sistemi kuracaklarına dair taahhütte bulunmaları önem arz etmektedir.Kırıkhan Ziraat Odası Başkanı Hasan Bilgili,"Zaten zor durumda ve sıkıntı içerisinde bulunan çiftçiye bu yeni bir külfettir. Bu uygulama ile birçok çiftçimizin bu sayacı taktırmaya imkanı olmayacak ve kullanım belgesi iptal edilecektir. yetkililerin bu konuyu bir daha gözden geçirmelerini bekliyoruz." dedi