DEMOKRASİ EVİ

 Demokrat parti olarak İnşa etmeyi arzu ettiğimiz Demokrasi Evi’nde, devlet, milletin hâkimi değil,hizmetkârıdır.

DEMOKRASİ EVİ

 Millet siyasetin efendisidir. Milletsiz devlet, devletsiz millet olmaz. Güçlü millet, güçlü Türkiye demektir.Türkiye’nin Demokrasiye ve ümide ihtiyacı vardır. Ümitsizlik, Türk halkını sıkıntıya sokmaktadır. Biz Türk halkı nezdinde birleşme ve bütünleşme ile bir ümidi temsil ediyoruz: Demokratik ve ekonomik bir ümit. Demokrat Parti’nin temel amacı, toplumun tüm kesimlerine iş, aş, sağlık, eğitim, sosyal güvenlik ve hukuki güvence sağlamaktır. Atatürk ilkelerinin tartışmaya açıldığı, içinin boşaltılarak ortadan kaldırılmaya çalışıldığı bir dönemde, Demokrat Parti, yurttaşlarımızın adalet isteme hakkını, ifade özgürlüğünü, eğitim hakkını, temel hizmetlere erişimde fırsat eşitliğini sağlamaya yönelik düzenlemeleri, bir başka deyişle “Sosyal Adalet ve Sosyal Devlet Reformu”nu hayata geçirerek Türkiye Cumhuriyeti’nin temel ilkelerinden Halkçılığın gereği olan, ne var ki günümüz Türkiyesi’nde yokedilmiş olan sosyal hukuk devletini gerçekleştirme iddiasındadır.Türkiye Cumhuriyeti Devleti, halen kendisine dışarıdan dayatılan, aslında yakın tarih içinde uluslararası antlaşmalarla çözümlenmiş olmasına karşın sorun haline getirilen konularla uğraşmaktadır. Partimiz, ülkemizin yakın dönemde karşı karşıya kaldığı ya da kalabileceği dış kaynaklı sorunlar karşısında hazırlıklıdır. Dış güçlerin dayattıkları, Türkiye’nin toprak bütünlüğünü tehdit eden Terör Sorunu’nun yanı sıra Ermeni Sorunu’nun ve Kıbrıs Sorunu’nun çözümüne katkı sağlayacak dış politika vizyonuna sahiptir. Batı dünyasının 19. yüzyıldan itibaren “Doğu Sorunu” olarak adlandırdığı Türk topraklarını parçalama ve paylaşma projesinin,günümüzde “Ermeni Sorunu”, “Kürt Sorunu”, “Kıbrıs Sorunu” ya da “Ermeni Açılımı”, “Kürt Açılımı”, “Demokratik Açılım” vb. gibi adlandırmalarla devam ettiğinin bilincindedir. Türkiye’ye yönelik plan ve projelerin bir diğer boyutu ise, Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarının etnik köken ve mezhep ayrımlarıyla birbirine düşürülmesidir. Bu ayrıştırıcı politikalar karşısında Türkiye, tarihinde hiç olmadığı kadar birlik ve beraberliğe ihtiyaç duymaktadır. Ulusal birlik ve bütünlüğümüzün Türk-Kürt, Alevi-Sünni gibi yapay çatışmalar yaratılarak bozulmaya çalışıldığı bir dönemde, “Demokratik Merkez” parti olarak ulusumuzun tüm bireylerinin kardeşliğini hedefleyen, kimliğini sorgulamayan, devletin etnik köken, din ve mezhep ayırımı yapmaksızın yurttaşlarının bireysel özelliklerinin yaşatılması için güvence oluşturduğu bir siyasi anlayışı benimsiyoruz. Bölücülük Konusunda, Asla Ödün Verilmemeli Diğer yandan terör ve bölücülük sorununun, özellikle uluslararasıterör ve bölücülük sorununun, özellikle uluslararası bağlantılarından hareketle, sorunu yaratan dış güçlere karşı izlenecek ödünsüz ve etkili bir dış politikayla çözümlenebileceğinin bilincindeyiz. Bununla birlikte bölücü etnik terörün hedefi olan Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde devreye sokmayı planladığımız yeni bir “karma ekonomik kalkınma modeli” ile sosyo-ekonomik kalkınmada geri kalmış bu yörelerimizde bölücülükle mücadeleye katkıda bulunmayı amaçlamaktayız.Demokrat partililer olarak, hukukun üstünlüğüne inanan, Türkiye Cumhuriyeti’nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü savunan, demokrat, laik ve Büyük Atatürk’ ün “Hayatta en hakiki mürşit ilimdir” sözünün ışığında akıl ve bilim yolunun yolcuları, T.C. vatandaşlarını en temiz duygularla kucaklayacağız.ürkiye; Birlikte yaşama iradesi olan, Zengin tarih ve kültür mirasına sahip, Çalışkan, zeki ve üretici insanların ülkesidir. Bu ülke, hayal kırıklıkları kadar başarılar, hazin geri çekilmeler kadar zaferler yaşayarak bugüne damgasını vurmuş, bir araya gelerek “Ne mutlu Türküm” diyen insanların ülkesidir. Bu topraklarda büyük bir ülke ve büyük bir millet vardır. Günümüzde basın özgürlüğü, darbe dönemlerini aratacak kadar tahdit ve tehdit altındadır. İktidarlar, basını doğrudan veya dolaylı yönetmek için devletin gücünü kullanmaktadır. Böylece milletimizin haber alma özgürlüğü engellenmektedir. Milletimizin haber alma özgürlüğü olmadan yapılan ve yapılacak seçimlerin demokratik meşruiyeti olamaz. Vatan birliğimizi,Bayrakbirliğimizi,Dil ve Din birliğimizi ,Cumhuriyetimizi,Laik ve sosyal olan yaşam biçimimizi kaybetmemek için,alevisi-sunnisi,hiristiyanı-yahudisi-ermeni’siyle DEMOKRAT PARTİ’debirleşelim.Hepimizin Demokrat parti’ye ihtiyacı var.TÜRKİYE’nin Demokrat partiye ihtiyacı var. 

                                                                DP Hatay İl Başkanı

                                                                Mahmut EKMEN

 

DEMOKRASİ EVİ haberi 13 Ocak 2015 00:00 tarihinde firmarehberim.com kaynak gösterilerek Yerel kategorisine Hatay tarafından  37295 kişi tarafından okunmuş 0 kişi tarafından beğenilip 0 kişi tarafından da beğenilmemiştir.

Hatay Firma Rehberi Firmanı Ücretsiz Ekle
Hatay Temsilcimiz olun Ek Geliriniz Olsun
Hatay Radyoları Canlı Radyo Dinle
Hatay İlanları Ücretsiz İlan Ekle
Hatay Yemek Tariflerini Ekle
Hatay Tvlerini Canlı İzle