DEMOKRATİK VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Eğitim Politikaları Daire Başkanı Zekeriya ERBEYİ, Avrupa Birliği, Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Konseyi tarafından finanse edilecek,
DEMOKRATİK VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ

MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ve Avrupa Konseyi tarafından ortak yürütülecek olan, Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitim Projesi hakkında bilgilendirme yapmak üzere, T.C. Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Adana İl Müdürü Mustafa KELEŞ’i makamında ziyaret etmiştir.Eğitim alanında politika yapıcıları ve uygulayıcıları (İl Milli Eğitim Müdürlükleri, yerel yönetimler, mevzuat uzmanları, öğretmenler ve öğretmenlerin dışında okullarda görev yapan personel, ders kitabı yazarları, öğretim programlarını hazırlayanlar, müfettişler, öğretmen eğiticileri), okul aile birlikleri ve eğitim alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarına hitap edecek olan eğitim, 05-06 Ocak 2015 tarihlerinde Adana Huzurevleri İbn-i Sina Ortaokulunda, 07-08 Ocak 2015 tarihlerinde Mersin Öğretmen Evi’nde devam edecektir. Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitim Projesi hakkında detaylı bilgi http://www.edchreturkey-eu.coe.int internet adresinde alınabilecektir.