DENGE HUKUK VE DÜŞÜNCE DERNEĞİ TARAFINDAN AVUKATLARA İFTAR YEMEĞİ VERDİ

Dernek Başkanı Muhammet Çakır, Büyük Antakya Oteli'nde verdikleri yemek sonrası yaptığı konuşmada, derneğin geçen yıl kurulduğunu ve amacının ülkede insan haklarına saygılı, demokratik, laik, sosyal hukuk devleti düzeninin gerçekleştirilmesi, korunması, geliştirilmesi, yargı bağımsızlığının ve hukukun üstünlüğünün sağlanması için yasalar çerçevesinde gerekli her türlü çalışmayı yapmak olduğunu belirtti.
DENGE HUKUK VE DÜŞÜNCE DERNEĞİ TARAFINDAN AVUKATLARA İFTAR YEMEĞİ VERDİ
   Bilirkişilik Müessesesinin Geliştirme, Avrupa Birliği ve Yerel Projeler Üretme, İnsan Hak ve Hürriyetlerini Koruma, Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına dair Çalışma Komisyonu gibi alt çalışma komisyonları kurduklarını ifade eden Çakır, şöyle devam etti:

     ''Türk Hukuk Sisteminde de yasal ve idari altyapıları tamamlanmaya çalışılan, tahkim, uzlaştırma, kamu denetçiliği ve ombudsmanlık kurumlarının işlevselleşmesi ve içselleşmesi için çalışmalar yapmak, kamu kurumlarıyla eş güdümlü olarak eğitim, seminer ve projeler yaparak sivil inisiyatif kullanmak somut hedeflerimizdir. Bilirkişilik müessesesinin gelişmesi için, eğitim, seminer ve sertifika programları tertip edip, Türkiye içinde ya da dışında Türk, yabancı, özel ve kamusal olmakla gerçek ile tüzel kişiler nezdinde ortaklaşa programlar yaparak uzman bilirkişiler yetiştirerek bilirkişilik kurumuna dolayısıyla hukuk ve adalete güvenin oluşmasını sağlamayı da hedefliyoruz. Küresel manada ise insanın yaşadığı ve ulaşabildiği her mekan ve zamanda, çağın gereklerine ve evrensel kriterlere uygun, temel insan hak ve hürriyetlerine riayet eden, insana insanca muamelede bulunan kişi, kurum, yönetimlere destek vermeyi, yardımcı olmayı amaçlamaktayız''
         
     Hatay Baro Başkanı Sinan Akgöl de, konuşmasında, avukatları bir araya getiren Denge Hukuk ve Düşünce Derneği kurucularına, yönetim kuruluna teşekkür ederek, derneğin kurmuş olduğu komisyonlar ile baro komisyonlarının birlikte çalışarak, faydalı sonuçlar ortaya koya bileceklerine inandığını belirtti.