Dersim ’İn Acısını Unutmayacağız Unutturmayacağız

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı ve Alevi Kültür Dernekleri, Dersim Katliamı 79’uncu yıl dönümünde Katliamı lanetleyerek, soykırım zihniyetini kınadılar.
Dersim ’İn Acısını Unutmayacağız Unutturmayacağız
Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı ve Alevi Kültür Dernekleri’nin İskenderun Alevi Kültürünü ve Araştırma Derneği binasında yaptıkları ortak basın açıklamasında, devletin karanlık geçmişiyle yüzleşmesi ve Dersim halkından özür dilemesi gerektiği ifade edildi.Dersim Katliamıyla ilgili taleplerini de belirttikleri açıklamada şu ifadelere yer verildi:Dersim Katliamı 19. yüzyılın başlarından itibaren başlayarak Kürt Kızılbaş Alevilere karşı girişilen yok etme planının bir parçası olarak Dersimde yapılan ‘’terbiye, uzaklaştırma, cezalandırma, öldürme, göç ettirme, asimile etme, medenileştirme yok etme’’ programı çerçevesinde girişilen bir plandır ve katliamdır. 1896 yılında Dersim ‘’Asi’’ dir, asi yuvasıdır. Islah edilmelidir. Başlığını taşıyan Dersimin Islahat raporuyla özelde katliam programının hazırlık aşamasının başlangıcıdır. Cumhuriyet döneminde yaşananlar geçmişin devamıdır. 1925-1930 yılları arasında girişilen tekleştirme politikaları uygulanarak, gizli şark  Islahat planı çerçevesinde Kürtlerin ve Kızılbaşların diğer halkların tarihlerini, kültürlerini ırkçı bir yaklaşımla yok edilmesi planının yaşama geçirilmesidir.Dersimde, devlet eliyle yaşatılan katliam Bize göre Hitlerin Yahudileri gaz odalarında infaz  ederken ki katliamı arasında hiçbir farkı yoktur ve aynısıdır. On binlerce Dersim li çocuk, yaşlı, kadın demeden hunharca boğazlanarak, yakılarak, bombalanarak ve dönemin Malatya Emniyet Müdürü İhsan Sabri Çağlayangil'in dediği gibi “Mağaralarda böcek gibi zehirlenerek” kimyasal gazlarla boğularak, kafileler halinde kurşuna dizilip uçurum diplerine atılarak soykırımdan geçirildi ve katledildiler.Dersimin Seyit Rıza önderliğindeki inanç ve kanaat önderleri, Abdullah ALPDOĞAN çağrısı ile görüşmeye giderken yakalanmış muamelesi yapılarak Elazığ da yargılanamadan hukuksuz bir şekilde yaşı küçültülerek, 17 yaşındaki oğlunun da yaşı büyütülerek idam edilmiştir.Devletin yalan ve hilelerine karşı Seyit Rıza ‘’Ben sizin yalan ve hilelerinize baş edemedim bu bana dert oldu, ama bende sizin önünüzde diz çökmedim bu da size dert olsun’’diyerek onurlu bir davranış göstermiştir.Seyit Rıza idam sehpasına giderken devletin yaptığı hukuksuzluğu ve haksızlığı karşısında ‘Evlad-ı Kerbelayız, Bihatayız, ayıptır, zulümdür’’ diyerek yapılan zulmü ifade etmiştir.Gelinen bu aşamada devlet artık karanlık geçmişi ile yüzleşmek Dersim halkından özür dilemek zorundadır. Aradan geçen 79 yıla rağmen katliamın sorumlularının hâlâ açıklanmadı “Soykırım ve katliam zihniyetini kınıyoruz. Dersim ’in acısını unutmayacağız, unutturmayacağız.Dersim katliamıyla ilgili taleplerimiz şunlardır.Seyit Rıza ve arkadaşlarının mezar yeri açıklansın, Sürgünler, kayıplar ve evlatlık alınanların listesi açıklansın, Dersim halkından özür dilensin, Dersimin ismi iade edilsin,  Bu bağlamda, bunca acıların ve sonrasında devam eden katliamların artık son bulmasını ve Alevi toplumu olarak bunun mücadelesinin verilmesi gerekliliğine inanıyor bu uğurda mücadele edeceğimizi belirtiyoruz.