DİŞHEKİMLERİ İSTANBUL’DA OLAĞANÜSTÜ TOPLANDI

                  Türk Dişhekimleri Birliği Merkez Yönetim Kurulu, 34 Odamızın Başkanları ile 1 Mart 2015 tarihinde İstanbul’da Olağanüstü Toplantı düzenlemiştir.
DİŞHEKİMLERİ İSTANBUL’DA OLAĞANÜSTÜ TOPLANDI
Başta tüm karşı duruşumuza rağmen, toplumun ve mesleğimizin geleceğini olumsuz yönde etkileyecek olan "Ağız Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğinin" Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmesinden sonra izleyecek Hukuksal ve Demokratik tepkilerimiz olmak üzere , Sağlık Emek ve Meslek Örgütlerinin  ortak yapacakları eylem takvimi, TDB Akademi Yönergesinin tanıtımı, 20 Mart Dünya Oral Sağlık Günü Ağız Diş Sağlığı Parlamentosu toplantı gündemi ile toplanan Başkanlar Konseyi Toplantısı bitiminde SONUÇ BİLDİRGESİ yayınlanmıştır. Bilgilerinize sunar iyi çalışmalar dileriz.Öncelikle kalemiyle, sözleriyle ve en zor durumlarda aldığı tutumlarla onurumuz olan Yaşar KEMAL’i saygıyla anıyoruz. Biz Türk Dişhekimleri Birliği ve Dişhekimleri Odaları olarak ağız diş sağlığı hizmetlerinin genel sağlığın ayrılmaz bir parçası olduğunu sürekli belirtmekteyiz. Çağdaş ülkelerde olduğu gibi kamudan ve özelden verilen hizmetler için uzun vadeli sağlık politikaları belirlenmesi şarttır. Ne yazık ki 3 Şubat 2015 tarihinde yayınlanan yönetmelikle "fertlerin ve toplumun sağlığını koruma maksadı" bir kenara bırakılarak bambaşka amaçlara hizmet edilmektedir. Bu yönetmelikle;  Toplumun, ağız ve diş sağlığı hizmetlerine ulaşması daha da pahalılaşacak ve zorlaşacaktır . Dişhekimlerinin mesleklerini uygulama özgürlükleri kısıtlanacaktır. Sermaye, ağız ve diş sağlığı hizmeti sunan kuruluşlara girerek sağlığı ticarileştirecektir. iv. Sağlıkta tekelleşmenin önü açılarak dişhekimleri işçileşecektir. v. Meslek kuruluşumuzun yetkilerini budanarak etkisizleştirecektir. Halbuki bu yönetmelik, 25000 dişhekiminin temsilcisi olan Türk Dişhekimleri Birliği ile birlikte çalışılarak mesleğimizin ve toplumun beklentilerine en uygun şekilde hazırlanabilirdi. Yönetmeliğin katkıya bütünüyle kapalı hazırlanış şekli, iktidarın antidemokratik zihniyetinin mesleğimize yansımasıdır. Kendi içinde bile tutarsız olan yönetmeliğin iptali için demokratik ve hukuki tüm haklarımızı kullanacağımızı belirtiriz. Bu anlayış yine "özgürlükleri koruma" adı altında iç güvenlik paketi olarak da kendini göstermektedir. Getirilmek istenen bu düzenlemeler, özgürlükleri korumayı değil baskıyı ve susturmayı hedefleyerek bizi çağdaş dünyadan her geçen gün uzaklaştıracaktır. Sağlık Bakanlığı’nın yapmış olduğu yanlış uygulamalar karşısında, Türk Dişhekimleri Birliği olarak tüm sağlık meslek örgütleri ile birlikte, sağlık emekçilerinin haklarına ve toplumun sağlık hakkına sahip çıkmak için 13-14 Mart’ta g(ö)revdeyiz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne sayılı günler varken gittikçe artan kadına şiddet olaylarını açık olarak kınıyoruz. Şiddetin önlenmesi için yapılacak tüm çalışmalara ve atılacak her adıma biz Türk Dişhekimleri Birliği ve Dişhekimleri Odaları olarak en büyük desteği vereceğimizi belirtiyor, saygılarımızla kamuoyuna beyan ediyoruz.