DO-YA GÜVERCİN PAZARINA SAVAŞ AÇTI

Hatay Doğa ve Yaşam Derneği Başkanı Sinem Karaahmetli, güvercin pazarı adı altında Pazar kurarak güvercin satan ve bu hayvanlara kötü davranan kişilere karşı savaş açtı.
DO-YA GÜVERCİN PAZARINA SAVAŞ AÇTI
Hatay Doğa ve Yaşam Derneği Basın Sözcüsü M.Hüseyin Zorkun yaptığı açıklamada, yıllardır var olan ve bugüne kadar engellenmeyen bu soruna dernek olarak el attıklarına dikkat çekerek, “dernek başkanımız Sinem Karaahmetli’nin geçtiğimiz günlerde bu olaya şahit olması ile birlikte konuyu ilgili makamlara bildirmeye karar verdik. Hazırlanan dilekçe Çevre ve Orman Bakanlığı ile Antakya Belediyesi’ne verildi. Şimdi yetkililerin harekete geçmesini bekliyoruz” dedi.Hatay Doğa ve Yaşam Derneği Başkanı Sinem Karaahmetli, Çevre ve Orman Bakanlığı ile Antakya Belediyesi’ne verdiği dilekçesinde şu görüşlere yer verdi: “Hayvan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin 1.Maddesi gereğince Bütün hayvanlar yaşam önünde eşit doğarlar ve aynı var olma hakkına sahiptirler. Buna karşın Antakya Belediyesi Köy Garajları Vergi dairesi önünde, her perşembe günü halk dilinde GÜVERCİN PAZARI! kurulmaktadır.
  4 Ekim saat:09,15 te 153 Zabıta amirliğine yapmış olduğum ihbara rağmen hiç bir müdahale yapılmamış olup, güvercin, kanarya, tavuk gibi kanatlı hayvanların Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Yönetmeliğince (amaç, kapsam ekte sunulmuş) hiç bir izni olmaksızın (Hayvan Pazarı Kurmak İçin Gerekli Belgeler Madde 5), daracık kafesler içerisinde boğazlarından tutularak acımasızca insanların ellerinde bulunan çuvallara konulmaktadır. Bu durum 5199 Sayılı Hayvan Hakları Kanunun Madde:3-a.f fıkrası ve Madde:4'ün a.c.g.h.ı fıkralarına ne vicdana ne yasalara ne de insanlığa sığmamaktadır. Yanlarından geçerken kulak misafiri olduğum "sinirlendim kafasını kopardım"! cümlesi ayrıca kanımı dondurmuştur. Bu bağlamda 5199 Sayılı Hayvan Hakları Kanunun 24.Maddesinin g ve k fıkralarınca gerekli denetimin yapılması ve cezai işlemlerin başlatılmasını rica ederim…”Hatay Doğa ve Yaşam Derneği Başkanı Sinem Karaahmetli, yetkili makamların bu olaya bir an önce müdahale etmesini ve gerekli çalışmayı yaparak bu çirkin durumu engellemesini istedi.