DOĞAKA’DAN KOBİLERE VE KOOPERATİFLERE DESTEK

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) “Sürdürülebilir Üretimin Geliştirilmesi ve Yenilikçilik Mali Destek Programı” kapsamında Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye illeri için destek programını açıkladı.

DOĞAKA’DAN KOBİLERE VE KOOPERATİFLERE DESTEK

Sürdürülebilir Üretimin Geliştirilmesi ve Yenilikçilik Mali Destek Programı bütçesi 30.000.000 TL’dir. Bu programa Bölgede kayıtlı, ticari esaslara göre faaliyet gösteren KOBİ’ler ve KOOPERATİF’ler başvurabilecektir.  Her bir başarılı proje başına en az 40.000 TL en fazla 400.000 TL hibe desteği verilecektir. Uygun başvuru sahipleri ise,programa en fazla 2 proje başvurusu yapabilecek ve en fazla bir başarılı başvurusu için destek alabilecektir.Programın amacı bölgede faaliyet gösteren işletmelerin; yenilik yapma ve uygulama kapasitelerini geliştirerek rekabet edebilme gücünü artırmak ve sürdürülebilirliklerini sağlamaktır.  Bu programın öncelikleri ise, mevcut işletmelerde yenilikçi uygulamaların desteklenmesi, işletmelerin rekabetçi yapılarının geliştirilmesine yönelik yatırımların desteklenmesi ve çevresel atıkların geri dönüşümle ekonomiye kazandırılmasıdır. 

Program kapsamında, Bölgedeki paydaşlar ile birlikte hazırlanan Bölge Planı, SEGE (Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Endeksi), 2011 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerive Ajans tarafından yapılan ilçe çalıştaylarında elde edilen sonuçlar doğrultusundamekansal hedefler belirlenmiştir. Buna göre Hatay için Belen, Erzin, Yayladağı, Kumlu, Hassa ve Altınözü ilçelerinden, Kahramanmaraş için Göksun, Pazarcık, Türkoğlu, Nurhak, Andırın, Çağlayancerit ve Ekinözü ilçelerinden, Osmaniye için Hasanbeyli, Toprakkale, Sumbas ve Bahçe ilçelerinden gelen başvurulara öncelik verilecektir.Program kapsamında yine,Kalkınma Bakanlığı tarafından onaylanan Bölge Planı ve Bölgemizde hibe veren kuruluşların destekleri dikkate alınarak iller için hedef sektörler belirlenmiştir. Buna göre, Hatay için mobilya ve ayakkabı tasarımı ve üretimi, Kahramanmaraş için tekstil ve çelik mutfak eşyası tasarımı ve üretimi, Osmaniye için yerfıstığı ve zeytincilik ürünlerisektörlerinden gelen başvurulara öncelik verilecektir.Mali Destek Programı Proje Çağrısına ilişkin bilgilendirme ve eğitim toplantıları, 2013 Ocak ayı içerisinde il merkezleri ve ilçelerde yapılacaktır; konuya ilişkin takvimAjans web sitesinde yayınlanacaktır. 

Ayrıntılı bilgiyewww.dogaka.gov.tr adresinde yayınlanan Başvuru Rehberinden ulaşılabilir. 

Programın son başvuru tarihi ise1 Mart 2013, saat 17.00’dir.