DOKUZ OCAK İLKOKULU BİR YENİLİĞE DAHA İMZA ATTI

Hatay’ın Dörtyol?İlçesinde bulunan Dokuz Ocak İlkokulu öğretmenleri 8 haftadır grupla psikolojik danışma çalışmaları yürütülmekte.
DOKUZ OCAK İLKOKULU BİR YENİLİĞE DAHA İMZA ATTI
Böyle bir çalışma bilindiği kadarıyla ilimizde hiç bir okulda yapılmamakta.Dörtyol’da eğitim ve öğretim alanında ilklere imza atmayı kendisine ilke edinen Dokuz Ocak İlkokulu Rehber öğretmeni Süleyman Tatlı yapılan çalışmayla ilgili olarak: “İnsanlar, grupların içinde doğar, gruplarda yaşar ve çalışır. Gruplarda kendilerine yardım edilebilir. Birey tutumları, yaşantıları, çevresi, beklentileri ve duygusal ihtiyaçları ile tek ve biricik bir varlıktır. Ancak, çeşitli bireyler arasında benzer özelliklerin bulunması ve bazı ihtiyaçların grupta sağlanabilmesi, grup çalışmaları yoluyla bireysel gelişmenin gerçekleştirilmesini akla getirmektedir. İnsan toplumsal bir varlıktır, sorunları da toplumsal ilişkilerden kaynaklanmaktadır. İnsanın çevresine uyumu, onun kişiler arası ilişkilerde gerekli davranış ve tutumlara sahip olmasını gerektirmektedir.
 
Bu tutum ve davranışlar kabul edici küçük grup atmosferinde geliştirilebilmekte ve kişi bu gruplarda kazandığı davranışları daha geniş gruplara transfer edebilmektedir. Aile grupları, akran grupları, ders dışı etkinlik grupları, işyerlerini ziyaret grupları, sosyal ve okul grupları ve diğer gruplar bir öğrencinin yaşamının parçalarıdır. Bu yüzden bazı genç insanlar, grupla psikolojik danışmaya katılmada, bireysel psikolojik danışmadan daha rahat ve daha gönüllüdürler. Okul müdürü Cemal Tabak’da yaptığı açıklamada;?“ Bütün  bu çalışmaların okul iklimine olumlu katkı sunacağı inancıyla başta rehber öğretmenimiz Süleyman Tatlı ve tüm öğretmen arkadaşlarımı  gelişmeye, ilerlemeye daha iyisini en iyisini yapmak adına  içselleştirilmiş bu çabalarını yürekten kutluyorum” dedi.

Sedat İSKENDEROĞLU/DÖRTYOL(Hatay),(DHA)