DÖNEM BİTTİ SORUNLAR DEVAM EDİYOR

2012-2013 eğitim-öğretim yılı birinci dönemini geride bıraktık.
DÖNEM BİTTİ SORUNLAR DEVAM EDİYOR
Eğitim sistemi üzerinde uzun vadede önemli etkileri olacak değişikliklerin yaşandığı zaman dilimi olarak anılacak bu dönemde 4+4+4 yeni eğitim sistemi hayata geçirilmiş, okula başlama yaşı aşağı çekilmiş, lise zorunlu eğitim kapsamına alınmış, din eğitimini de içerecek şekilde seçmeli dersler havuzu genişletilmiş, haftalık ders saatlerinde artış yapılmış, yüksek öğretimin yeniden yapılandırılması konusu ve YÖK Yasası tartışmaya açılmış, üniversitedeki öğrencilere uygulanan zorunlu katkı payı, harçlar kaldırılmış, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı kurumlardaki öğrencilerin kılık ve kıyafet yönetmeliğinde yetersiz ama önemli değişiklikler yapılmıştır. Eğitim sisteminin tek tipçilikten arındırılması adına önemli adımların atıldığı 2012-2013 eğitim-öğretim yılının birinci döneminde eğitim çalışanlarını mağdur eden sorunlara ise köklü çözümler geliştirilmemiş ve sorunların önümüzdeki döneme devretmesine neden olunmuştur.
“Eşit işe eşit ücret” kapsamında 666 sayılı KHK ile farklı kurumlarda aynı unvanda çalışan kamu personelinin ücretlerinde ek ödeme oranları üzerinden eşitleme yapılırken, öğretmen ve öğretim elemanlarının ücretlerinde iyileştirme yapılmamış, öğretmen ve öğretim elemanları KHK mağduru haline getirilmiştir. 2012 yılı toplu sözleşme sürecinin mutabakatsızlıkla sonuçlanması ve devamında bir günlük iş bırakmamıza neden olan “ek ödeme” sorunu hala çözülmemiştir.

Anayasa Mahkemesi’nin, 666 sayılı KHK’nın iptali istemiyle açılan davada, bazı maddelere yönelik iptal kararı vermesi bir fırsat olarak görülmeli ve iptal kararı sonrası yapılacak yeni düzenlemede öğretmen ve öğretim elemanlarının ek ödeme mağduriyeti de giderilmelidir. Milli Eğitim Bakanlığı, 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’da yapılan değişiklik ve 4+4+4 yeni eğitim sistemine ilişkin yasal değişiklikler içeren düzenlemeler sonrası yönetmelikleri güncelleyememiştir. Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği, Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği,  Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği gibi yönetmelikler ivedilikle değiştirilmesi gerekirken, değişiklikler ötelenmiş, uygulamada oluşan çelişkiler nedeniyle yaşanan sorunlar daha da birikmiştir. Başta şube müdürlüğü atamaları olmak üzere eğitim kurumu yöneticilikleri atanma süreci belirsizliğini korumaktadır. Genel idare hizmetleri sınıfı çalışanlarından yardımcı hizmetli, memur, şef gibi personelin görev tanımları, atanma ve yer değişiklikleri hususları yönetmelik çıkarılamadığı için hala muallakta durmaktadır. Bakanlık, Ekim 2012 Kurum İdari Kurulu Çalışma Raporu gereği, başta yetkili sendika olmak üzere eğitimin paydaşlarının da görüşlerine başvurarak değişiklikleri bir an önce yapmalı ve devam eden belirsizliği ortadan kaldırmalıdır.