DÖRTYOL'DA YENİ BİR TURUNÇGİL KRİZİ KAPIDA

SULAMA KUYULARIN ELEKTRİĞİ KESİLDİ NERENCİYE TEHLİKEDE
DÖRTYOL'DA YENİ BİR TURUNÇGİL KRİZİ KAPIDA
TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Hatay Şube Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Danışmanı Ziraat?Yüksek?Mühendisi Hamdi Tanju Katipoğlu narenciye üretiminde ürün arttırıcı en önemli unsurlardan birinin düzenli sulama olduğunun altını çizerek;?“Bölgemiz neredeyse tamamen damla sulamaya yönelmiş durumda ve elektrik enerjisine bağımlı haldedir. Sulamanın yanı sıra gübrelemeler de damlama sulama yöntemiyle verilmektedir. Bu zaman itibariyle bahçelerin susuz kalması ürünün kalitesini ve verimini kesinlikle olumsuz etkileyecektir.” dedi.Damla sulama sistemine geçilmiş olmasıyla birlikte sulamanın elektrik enerjisine bağımlı hale geldiğini belirten Tarım Danışmanı Ziraat?Yüksek?Mühendisi Hamdi Tan-ju Katipoğlu 20 Haziran 2014 Cuma gecesi Altınçağ Sulama Kooperatifinin su kuyularının elektriğinin borcundan dolayı kesildiğini belirtti.TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Hatay Şube Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Danışmanı Ziraat?Yüksek?Mühendisi Hamdi Tanju Katipoğlu yaptığı açıklamada;?“Son yıllarda turunçgil piyasası büyük bir bunalım içerisinde. Herkes mandalin portakal piyasasının ne olacağını, mahsulün para edip etmeyeceğini düşünüp duruyor.  Bölgemizin en önemli tarımsal ürünleri olan turunçgiller için tehlike kapının ardında. Sıcakların bastırmasıyla beraber bölgemizde sulama sezonu başladı. Bütün çiftçiler birinci ana ilaçlamasını yaptı ve artık sulama ile gübreleme işleri yoğunlaştı. Tam da bu sırada kooperatiflerin elektrikleri borçlarından dolayı kesilmeye başladı. Cumartesi günü Altınçağ Sulama Kooperatifinin su kuyularının elektriği borcundan dolayı kesildi Özelleştirmeden sonra bölgemizin elektrik idaresi kooperatif alacaklarına karşı atağa geçti. Derhal bir çözüm bulunmazsa bunun faturası üreticiye patlayacak bu gi- dişle. Üreticiler şimdiden kara kara düşünmeye başlamış durumda. Bu konuyu Altınçağ Sulama Kooperatifi Başkanı Koray Ateş ve birkaç üretici ile görüştüm. Koray Ateş konu hakkında "Bir ay kadar önce bir mutabakat imzaladık buna göre de bir ödeme planı oluşturduk ve ödeme yaptık.
 
İkinci ödememiz 21 Haziran’da yapılacak idi. Fakat elektriğimiz 20 Haziran Cuma gecesi kesildi. Tüm bunlara rağmen yaptığımız görüşmeler fayda etmedi ve hafta sonu olmasına rağmen elektrik kesildi. Üstelik ödeme planının yanı sıra yeni gelen faturayı da derhal ödememiz hem de her kuyu için ayrı abonelik almamız için bastırıyorlar. Sanki kooperatif üzerinden üreticileri köşeye sıkıştırmak istiyorlar. Kooperatif olarak ödemelerimiz ile beraber üreticilerimize hizmetimizi de aksatmak istemiyoruz. Fakat özelleştirme bizi köşeye sıkıştırmış durumda. Çünkü tüm yatırımlarımızı kuyuları iyileştirmeye yönlendirdik. Elbette alacaklarımızı tahsil etmekte de sıkıntımız var. Buna da son iki yıldır üreticimizin ürününün değerlendirilememesi büyük rol oynamıştır. Şu anda tüm risk bizim üzerimize atılmış durumdadır. Üretici ve bölge ürününün kalitesi yapılacak düzgün sulamaya bağlı durumdadır. Sulama alanı içindeki ürünlerin olumsuz etkilenmemesi için kuyuları en kısa sürede tekrar faal duruma getirmemiz gerekiyor. Kooperatifimize borçlu olan vatandaşların borçlarını en kısa zamanda ödemesi hem kooperatifimizi hem de üye üreticilerimizi büyük bir sıkıntıdan kurtaracaktır. Burada borçlarını zamanında ödemeleri hususunda üreticilerimizin de gerekli hassasiyeti göstermelerini bekliyorum" dedi. Görüştüğüm üreticiler de bu durumdan oldukça tedirgin olduklarını belirttiler. Ürün kalitesi için en önemli unsurlardan biri sulama ve sulamanın düzenliliğidir. Bölgemiz neredeyse tamamen damla sulamaya yönelmiş durumda ve elektrik enerjisine bağımlı haldedir. Sulamanın yanı sıra gübrelemeler de damlama sulama yöntemiyle verilmektedir. Bu zaman itibariyle bahçelerin susuz kalması ürünün kalitesini ve verimini kesinlikle olumsuz etkileyecektir. Son yıllarda turunçgilimiz don, dolu ve fiyat istikrarsızlıkları nedeniyle epey zarar gördü. Bölge ekonomi-sinde önemli bir yeri olan turunçgilimizin ve diğer tarım ürünlerimizin zarar görmemesi için bu elektrik ve sulama problemi vakit geçirilmeden çözüme kavuşturulmalıdır. Bu arada kooperatife borcu olan üreticilerin de daha hassas davranması gerekmekte, ayrıca elektrik idaresi ve kooperatifler herhangi bir mağduriyet oluşmadan uygun şekil-de anlaşmalıdır. Daha dün 20 Haziran Cuma günü Adana’da Turunçgil sorunlarıyla ilgili olarak “Turunçgil Çalıştayı” gerçekleştirdik. Bugün ise bahçelere su verebilecek miyiz bunu tartışıyoruz. Bu meseleyi basit bir alacak verecek ilişkisi gibi görmemiz mümkün değildir dedi.

Sedat İSKENDEROĞLU/DÖRTYOL(Hatay),(DHA)