DÜNYA BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ GÜNÜ

Vali Mehmet Celalettin Lekesiz, basın mensuplarının hedefinin, mesleğin taşıdığı tüm zorluklara ve her türlü sıkıntılara rağmen, olayları kitlelere ulaştırmayı başarabilmek olduğunu belirtti.
DÜNYA BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ GÜNÜ
  Lekesiz, 03 Mayıs ''Dünya Basın Özgürlüğü'' dolayısı yayınladığı yazılı mesajında, medya etik kurallarını göz önünde bulundurarak, ''Basın Ahlak Yasası'' ile belirlenen kendi meslek ilkelerini oluşturan kuralları uygulayarak, objektif değerlendirmelerle toplumu bilinçlendirme sorumlulukları bulunan gazeteciler, toplumun aydınlatılması, bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi ve kamuoyu oluşturulması yolunda önemli bir görev üstlendiğini kaydetti.
     Basın ve yayın özgürlüğü, demokrasinin ayrılmaz bir parçası olduğunu belirten Lekesiz, görevini ifa ederken, fedakârca çalışan basın mensuplarının çalışma şartlarının kolaylaştırılması, onlara gereken desteğin sağlanması toplum olarak herkesin görevi olduğunu belirterek, açıklamasında şunlara yer verdi:
     ''Demokrasinin, insan hak ve özgürlüklerinin de bir anlamda güvencesi olarak çağdaş ve demokratik toplum yaşamının en önemli tamamlayıcılarından birisi. Tüm zorluklara rağmen görevini fedakârca yerine getiren yerel medya mensupları başta olmak üzere, meslek ilkelerine sadık kalarak kamuoyunu aydınlatan basın mensuplarının '3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nü kutluyorum.''