Effects of Climate Change on Insects Çalıştayı Düzenlendi

İklim Değişikliğinin Çevreye, Böceklere ve İnsan Yaşantısına Olan Etkileri Tartışıldı”
Effects of Climate Change on Insects Çalıştayı Düzenlendi
TÜBİTAK tarafından 2014 yılı “Türk-Alman Bilim Yılı” olarak belirlenmiştir ve bu kapsamda “2223-D İşbirliği ve Öncelikli Alanlarla İlgili Etkinlik Düzenleme Desteği” vesilesiyle, Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Feza Can Cengiz, 29-31 Ekim 2014 tarihleri arasında İstanbul’da “Effects of Climate Change on Insects” isimli uluslararası çalıştayı düzenlemiştir.
Ülkemizin farklı üniversitelerinden ve Almanya’dan çok sayıda araştırmacının katıldığı, iklim değişikliğinin çevreye, böceklere ve insan yaşantısına olan etkilerinin tartışıldığı çalıştayda, farklı konularda yapılan sunumlar ile bilgi paylaşımı sağlanmış, konuyla ilgili proje önerileri görüşülmüş ve iklim değişikliğinin böceklere etkilerinden dolayı biyosferde ortaya çıkabilecek olası değişiklikler ve bunların hayata yansıması tartışılmıştır.
İklim değişikliğinin böcek türlerinin yayılışı ve dağılışına etkileri, böceklerin popülasyon dinamikleri ve zararlı salgınları üzerine etkileri ile böceklerdeki genetik etkileri konu başlıkları altında yürütülen çalıştayda, son yıllarda küresel ısınmanın bir sonucu olarak karşımıza çıkan iklim değişikliğinin günden güne artan zararlı etkileri ve doğadaki yaşamsal olayları nasıl etkilemekte olduğu ele alınmıştır.Bünyesinde etkisi altına aldığı birçok bilim dalını ve canlı grubunu barındıran iklim değişikliği konusunda yapılan çalışmalar, doğal denge içerisinde birbirini tamamlayıcı nitelikte olup, konunun çözüm sürecinin ilerlemesi için bu çalışmaların multidisipliner ortamlarda tartışılabilmesi önem arz etmektedir. Bu amaca yönelik gerçekleşen çalıştay, katılımcılar tarafından ilgi görmüş ve konunun önemine bir kez daha vurgu yapmıştır.