EĞİTİM-İŞ’TEN LAİK EĞİTİM VE EMEĞE SAYGI YÜRÜYÜŞÜ

Eğitim-İş Genel Örgütlenme Sekreteri Hikmet Pala ve Eğitim-İş Hatay şube yönetimi bir basın açıklaması yaparak eğitimde yaşanan güncel gelişmeler, özelleştirmeler ve iş güvencesinin ortadan kaldırılması konularında açıklamalarda bulundu.

EĞİTİM-İŞ’TEN LAİK EĞİTİM VE EMEĞE SAYGI YÜRÜYÜŞÜ

17 Aralık 2014 Çarşamba günü Muğla Yatağan’dan başlayacak ve 3 gün sürerek 20 Ararlık 2014 tarihinde Ankara’ da bir mitingle sonlanacak olan “ Laik Eğitim ve Emeğe Saygı Yürüyüşü”nde emek mücadelesinin simgelerinden SOMA’ ya da uğranılacak. Konuyla ilgili açıklama yapan Eğitim-İş MYK Üyesi Hikmet PALA “ ülkenin en önemli kaynakları, madenler, ormanlarımız, derelerimiz, kar dürtüsüyle hareket eden kapitalist bir ihtirasın ellerine bırakıldı. Yatağan ve Milas’ ta bulunan termik santral ve linyit işletmeleri özelleştirildi. Buralar da 4.000 enerji ve maden işçisi var. Bu özelleştirmelere karşı işçiler direniyor. Çünkü işçiler özelleştirmenin düşük ücret ve iş güvenliğinden yoksun çalışma olduğunu biliyorlar. Çünkü onlar özelleştirmenin Soma katliamı ve Ermenek faciası olduğunu biliyorlar, bu nedenle de direniyorlar” dedi. AKP’nin ülkenin 90 yıllık birikimini sattığını ifade eden Hikmet PALA, Eğitim-İş’ in emek dayanışmasının bir simgesi olarak gördüğü Yatağan işçileriyle birlikte olduğunu göstermek için “Laik Eğitim ve Emeğe Saygı Yürüyüşü”’ nü Yatağandan başlattığını söyledi. Soma katliamının gerekli önlemler alınmadığı ve olaydan 23 gün önce madenin güvenliğinin araştırılması teklifinin AKP’nin oylarıyla TBMM’ de reddedildiğini söyleyen Hikmet PALA şu konulara dikkat çekti;“AKP’ nin iktidar olmasından bu yana, Türkiye’de iş kazarlına bağlı işçi ölümleri arttı. Soma, Ermenek gibi toplumun vicdanını yaralayan büyük çaplı maden faciaları yaşandı. Özelleştirme sonucu işçiler işsiz kaldı ya da asgari ücretle çalışmaya mahkûm edildi. İşçiler taşeronlaştırıldı. İş güvenliği ve kadro güvencesi yok edildi”Emek mücadelesini Cumhuriyet mücadelesi ile birleştirerek sürdürdüklerini söyleyen Hikmet PALA “işçileri yandaş holdinglerde taşeron haline getiren AKP, bir taraftan da Cumhuriyetin temel kazanımlarını yok etmeyi kendine temel amaç edinmiştir” dedi. Sözlerini eğitim sisteminde yaşanan sıkıntılara dikkat çekerek sürdüren PALA, 4+4+4 kademeli eğitim ile tüm okulların neredeyse imam hatipleştirildiğini, AKP’nin bu okulları oy devşireceği yerler olarak gördüğünü ifade etti. “Kamuda kıyafet özgürlüğü adıyla meşrulaştırılan çalışmanın sonucunda 9 yaşındaki kız çocuklarımız okullara türban takarak gitmeye başladılar” diyerek sözlerini sürdüren PALA, okul idarecilerinin tamamen yandaşlardan görevlendirildiğini ve iş bilmez yöneticilerle okulların bir idari kaosa sürüklendiğini iddia etti. Eğitim emekçilerinin çalışan diğer kamu personeline göre ekonomik anlamda gerilediğini, hükümetin yapmış olduğu uygulamalarla mesleki itibarlarının zedelendiğini söyleyen PALA, AKP’nin yeni hedefinin Karma Eğitim olduğunu ifade etti.“AKP milletvekillerinin, TBMM Başkan Vekili Sadık Yakut’un ve Bilal Erdoğan’ın basına yansıyan konuşmalarında kız ve erkek çocuklarının ayrı okullarda okumasının önünü açacak düzenlemelerin yapılacağının iyice ortaya çıkmıştır” diyen PALA, yandaş sendikanın da Eylül ayındaki raporunda karma eğitimin sonlandırılması gerektiğini yazdığını söyledi. Eğitim-İş olarak eğitimin laik özelliğinin ortadan kaldırılmasına yönelik girişimlere karşı tüm varlıklarıyla mücadele edeceklerini, ülkenin özelleştirme adında yağmalanmasına karşı çıkacaklarını söyleyen PALA, taleplerini şöyle sıraladı; “Yöneticilik sınava ve liyakate bağlı olmalıdır. Ek ders ücreti 20 tl ye yükseltilmelidir. Gelir vergisi matrahından kaynaklanan kesintiler sonlandırılmalıdır. Öğretmene nöbet ücreti ödenmelidir. Taşeron sistem kaldırılmalı özelleştirmeler durdurulmalıdır. İş güvenliği sağlanmalı, kadro güvencesi verilmelidir. Suriyeli göçmen çocukların eğitim hakkı sistemli ve planlı bir biçimde sağlanmalıdır.”Bu taleplerle ülkede ki bütün emekçi ve cumhuriyetçi kesimlerin 20 Aralık 2014 Cumartesi günü Ankara’ da gerçekleştirilecek “Laik eğitim ve emeğe saygı mitingi”’ ne davet ettiklerini söyleyen PALA, sözlerini “Emeğimizi sömürtmeyecek, emekçilerin ölümünü izlemeyeceğiz. Cumhuriyeti yıkmak isteyenler karşılarında yıkılmaz bir kale olarak Mustafa Kemal’ in öğretmenlerini bulacaktır” diyerek noktaladı.