ELMASI PIRLANTAYI EKMEKTEN DAHA ÇOK ÖNEMSİYORLAR

Türk Sağlık Sen Hatay Şube Başkanı Hayrettin ŞAHİN, Torba yasada yapılan gece operasyonlarına sert tepki gösterdi.
ELMASI PIRLANTAYI EKMEKTEN DAHA ÇOK ÖNEMSİYORLAR

ŞAHİN, "Taşeron sistemine karşı düzenleme olarak başlatılan ama içine eklenen maddelerle tüm kesimlerin korkulu rüyası haline gelen torba yasaya eklenen gece yarısı maddeleri bu tasarının milletin menfaatine olmadığını bir kez daha gözler önüne sermiştir. Verilen önergelerle tasarıya eklenen maddelerin kimlere hizmet ettiği apaçık ortadadır.Kamuoyunun gözünü boyamak adına tasarıya eklenen birkaç AF müjdesinin devamına eklenen bu maddeler yeni rant kapılarının da habercisi niteliğindedir.Geçtiğimiz yıllarda ekmekteki KDV'yi indirmeyen zihniyetin pırlantada KDV'yi sıfırladığına hep birlikte görmüştük. Pırlantayı ekmekten daha fazla önemseyen bu zihniyetin TBMM Genel Kurulunda ki görüşmelerde yeniden tezahür ettiğini, elmas ve inci gibi lüks tüketim mallarını bir önergeyle bu guruptan çıkardıklarına üzülerek bir kez daha şahit olduk.Güb­re, odun, kö­mür, so­ba, ten­ce­re, ta­va, ça­tal, bı­çak, oto­büs bi­le­ti, tü­ken­mez ka­lem, tı­raş sa­bu­nu, el sa­bu­nu, ji­let, buz­do­la­bı, ma­sa, ço­cuk oyun­ca­ğı, em­zik gibi birçok gündelik eşyayı lüks olarak görenler, Pırlanta, elmas, yakut, zümrüt, inci gibi kıymetli ziynet eşyalarını ise temel ihtiyaç maddeleri olarak değerlendirmektedir!Ayrıca, köylerde bulunan mera ve otlak alanları Bakanlar Kurulu kararıyla imara açma yetkisi veren maddeyle özellikle tatil yörelerinde bulunan kıymetli araziler yandaşlara peşkeş çekilmek istenmektedir.Yeşile ve doğaya karşı alerjisi bulunanlar, geldikleri günden bu yana ne var ne yok satanlar, her alanı rezidans ve villa inşaatı olarak görenler, bu otlak alanları da tamamen beton yığınına döndüreceğinin işaretini vermişlerdir.Yetkililer, toplumun yaşadığı ekonomik sıkıntılar ve buhran, her geçen gün artan işsizlik, ülkemizin içinde bulunduğu ihanet süreci gibi meseleleri bir kenara bırakarak, yandaşları memnun etme ve yeni rant kapılarını aralamanın formülleri üzerinde çalışmalarını yoğunlaştırmışlardır.Bu Torba yasayla, toplumun bütün kesimleriyle birlikte kamu görevlilerinin iş güvencesine göz dikenler, KPDK'da mutabakata varıldığı halde 4-C'lilere kadro, disiplin affı, 2005 yılından sonra göreve başlayanlara bir derece verilmesi, emeklilikte 30 yıl sınırının kaldırılması, akademik zam, ek gösterge ve ek ödemelerdeki aksaklıkların giderilmesi gibi konularda tek bir önerge vererek adım dahi atmayanlar bu ülkenin öz kaynaklarını ise har vurup harman savurmaktadır.Türk Sağlık-Sen olarak hem kamu görevlilerinin hem de bu ülke insanlarının, kaynaklarının ve menfaatlerinin en yakın takipçisi olmaya kararlılıkla devam edeceğimizi bir kez daha ilan ediyorum." dedi.

Hayrettin ŞAHİN