Eryılmaz Başbakan a Katar ziyaretini sordu.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından yazılı olarak yanıtlanması için gereğini bilgilerinize arz ederim. Saygılarımla.

Eryılmaz Başbakan a Katar ziyaretini sordu.
28.01.2013 tarihinde Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’la birlikte Katar’a gidişinizle ilgili ulusal ve uluslararası basında çeşitli haberler yer almıştır. Katarlı yetkililere dayandırılan haberlerde de iki ülkenin, bölgeyi ilgilendiren temel meselelerde gittikçe artan bir yakınlaşma içinde olduğu özellikle Suriye'de yaşanan olaylar ve Suriyeli mültecilerin durumu gibi birçok konuda iki ülkenin hemfikir olduğu ve bu konuların görüşmelerde de gündeme geleceği ifade edilmiştir.Bu çerçevede;
1-İktidara geldiğiniz günden bugüne gerek sayın makamınız tarafından gerekse bakanlarınız tarafından Katar’a kaç kez resmi ve gayrı resmi ziyaret gerçekleştirilmiştir?
2- Bu ziyaretler hangi siyasi, kültürel ya da ekonomik amaçlarla yapılmıştır? Bu ziyaretlerinizin kaçı özel, kaçı tarifeli uçak seferleriyle gerçekleştirilmiştir?
3-İktidarınız döneminde Katar’dan Türkiye’ye para transferi gerçekleştirilmiş midir?  Gerçekleştirilmiş ise hangi yöntemle gerçekleştirilmiştir? Bu transferlerden gelen kaynaklar nerelere harcanmıştır? Aynı dönemde Türkiye’den Katar’a herhangi bir para transferi geçekleştirilmiş midir?
4-Suriye’de olayların başlamasına müteakip Katar’dan özel uçaklarla bavullar içerisinde yüklü miktarda paranın Türkiye’ye getirildiği yönünde iddialar yer almıştır. Bu iddialar doğru mudur? Doğru ise bu yolla Türkiye’ye getirilen para miktarı ne kadardır?

5-Suriye’de olaylarının başlamasından bu yana gerek Suriyeli silahlı muhalif gurupların gerekse Suriyeli sığınmacıların ihtiyaçlarını karşılamak üzere Katar’dan Türkiye’ye herhangi bir para yardımı yapılmış mıdır? Yapılmış ise  ne miktarda yapılmıştır ve nerede ne kadarı harcanmıştır?

6-Katar Emiri Şeyh Hamad bin Halife Al Sani ve ailesinin Türkiye’deki yatırımların miktarı ne kadardır? Ülkemizdeki ticari faaliyetleri nelerdir ve bu faaliyetlerindeki ortakları kimlerdir?

7-Suriye yönetimine karşı Katar şeyhi ile birlikte hareket etme amacınız Suriye’ye demokrasiyi götürmek midir?

8-Katar’ın demokrasi ile yönetildiğine inanıyor musunuz? Katar’daki yönetim şeklini ve Demokrasi anlayışını benimsiyor musunuz? Suriye yönetiminden talep ettiğiniz demokratik açılımları Katar, Bahren ve S.Arabistan yönetimlerinden de talep etmeyi düşünüyor musunuz? Katar, Bahren ve S.Arabistan yönetimleri demokratik açılım taleplerinizi karşılamaz ise Suriye yönetimine karşı aldığınız tavrı bu yönetimlere karşı da almayı düşünüyor musunuz? Yoksa Katar, Bahren ve S.Arabistan’daki demokrasi sizi ilgilendirmiyor mu?