FELAH KİMDİR ARAP UŞAĞI KİME DENİR

 Antakya’nın yerli ve şehirlilerinin hemen tamamı Türkmenlikten Türklüğe geçmiş olan halkı, bölgenin en eski ve en büyük İslam-Türk şehirlerinden binin ahalisidir.

FELAH KİMDİR ARAP UŞAĞI KİME DENİR
Antakya’lı süniler yöreye , yerlilikleri ve eskilikleri dolayısıile büyük emlak,arzi ve bağ bostan sahibidirler.  Bu gibi işçi çalıştırmayı gerektiren büyük arazi sahiplerinin, Antakya’daki işçileri   çoğunlukla Nuseyrilerdir ve onlara da Arapça’da“Fellah“ deniliyor. Anlamı “çiftçi,rençber” demek olan bu kelime  aynı zamnada  Nuseyri  de demektir. Bu gurupta bulunan insanlara söylenen bu kelimeler, her hangi bir aşağılayıcı veya hakaret niteliği taşımamaktadır Nuseyriler  Zirai alanında çok yetenekli ve çalışkandırlar.Eskiden beri “Amık Ağası” veya “Amık beğleri”  denilen  büyük arazi sahiplerinin arazilerini ilşliyor ve onların kazancından pay alıyorlardı. Bu insanlar 1832 Kavalı Mehmet Ali Paşanın oğlu İbrahim Paşanın Belen’de yapılan savaşta Osmanlı ordusunu yenerek, Adana’ya kadar gitmiş dönüşte askerlerin bir bölümünü Antakya Amik ovasında bir bölümünüde Çukurova’da iskan etmiştir.*)Ağalar zengin olsun olmasın onlara hürmet edilir, münakaşa edilemeyen bir otorite leri vardır. Onların sözünden çıkılmaz ve karşı gelinmez.Durumları iyi olan Nuseyriler,Ağaların geniş arazilerini  kiralayarak  daha çok gelir elde etmeye çalışırlar, bunada mufavak olurlar.Ancak bunların sayısı oldukça azdır.Gölün çevresinde Türkmenler ve Fellahyılında lar çok sayıda manda beslerler. Hatta  zamanında Fellah mahallesi denilen bir mahalle ismide mevcut idi.Amik ovasında çalışan Nuseyriler Türkçe konuşmalarının yanında kendi aralarında arapça da konuşurlar.Amik ovasının kavurucu sıcağı altında çalışan bu insanlar güneşten etkilenerek ister istemez esmerleşirler.Bundan dolayıda yerli halk  kendilerine “Arap Uşağı” derler.**)Nuseyriler için kullanılan “Fellah”, “Arapuşağı”gibi terimlerin,sırf Nuseyrileri aşağılamak için,II Abdulhamit zamanında uydurulan terimler olarak biliniyor.Aslında bu terimlerin aşağılayıcı  bir yanıda yoktur. Çukurova yöresinde bu kesim insanların çok severek söylledikleri Türkü bunu ispatlıyor.
Arabım Fellahi

Severim Billahi

Çekerim Silahi

Vururum Vallahi...

 

*)Pirre Bazanty İskenderun sancağı  Mili eğitim sorumlusu

**)Osmanlı arşiv belgelerinde Antakya Nuseytileri

 

Zafer Sarı