GAVUR DAĞI NASIL BEREKET DAĞI OLDU

Arap coğrafyasında, tepeler arasında bulunan basık araziler anlamına gelen “GAVR” sözcüğünden türemiştir.
GAVUR DAĞI NASIL BEREKET DAĞI OLDU
Ceyhan Nehrinden başlar. Kuzeyden güneye doğru uzanarak Asi Nehri'nin Akdeniz'e döküldüğü Samandağ deltasında sona eren dağ silsilesine Gavur dağı deniliyordu. Bu Osmanlı arşivlerinde Kafirdağı olarakta yer almaktadır.Anadoluda bu dağlar Amanos dağları adı ile anılmakta idi. Bazı kaynaklarda  Gavurdağı isminin1890yıllarında arazinin verimliliğini ifade etmek için adının Cebel-i Bereket olarak kullanıldığına yer veriliyor. Batılıların hoşuna gitmeyen bu tabir,Tanzimattan sonra değişen uygulamalar gereği,Gavur kelimesinin mahsurlu görülüp uygun bir isim bulunması arayışına gidildi. Arayışlar sonunda bir takım isimler padişaha sunuldu.Bu isimler;Cebel-iMesud,Nusred,Saadet,Selamet,Bereket dağı idi. Bu isimler, Padişah I.Abdülmecit’e sunuldu. 5 Şubat 1854 yılında Padişah Bereket Dağını beğenerek,1000 yıl gavur dağı olarak kullanılan, 2259 Metre yüksekliğinde ki Gavur dağının, bundan böyle Bereket dağı (Cebel-i Bereket dağı) olarak isimlendirildi. Cumhuriyet döneminde bu dağ silsilesine hem NUR dağı hemde AMANOS dağı olarak kullanılmaktadır.
Zafer SARI