GENEL SEÇİMLERDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ TOPLANTISI

 Hatay'da, 24. dönem genel seçiminin güvenli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için toplantı yapıldı.
GENEL SEÇİMLERDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ TOPLANTISI
  Vali Mehmet Celalettin Lekesiz başkanlığında gerçekleştirilen ve Cumhuriyet Başsavcısı Enis Yavuz Yıldırım, Garnizon Komutanı Kıdemli Albay Semih Erdoğan, Jandarma Komutanı Albay Vedat Çolak, İl Emniyet Müdürü Ragıp Kılıç ile kaymakam ve seçim kurulu personelinin katıldığı toplantıda, Anayasanın 79'uncu maddesi gereğince, seçimlerin, yargı organlarının genel yönetim, denetimi altında yapılacağı, seçimlerin başlamasından bitimine kadar, seçimin düzen içinde yönetimi, dürüstlüğü ile ilgili bütün işlemleri yapma, yaptırma, seçim süresince, sonrasında seçim konularıyla ilgili bütün şikayet, itirazları inceleme ve kesin karara bağlama görevinin Yüksek Seçim Kuruluna ait olduğu hatırlatıldı.
     Seçim işlemlerini düzen içinde yapma, yaptırma görevini Yüksek Seçim Kurulu'nun denetiminde il ve ilçe seçim kurullarına ait olduğundan, herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi için, bu kurullar tarafından alınan, yayınlanan kararların titizlikle takip edilmesi ve bu kararlar doğrultusunda işlem yapılması gerektiği kaydedildi.
     Seçim döneminde genel yollar üzerinde, mabetlerde kamu bina ve tesislerinde, İlçe Seçim Kurullarınca gösterileceklerden başka meydanlarda toplu olarak sözlü propaganda yapılmasının yasak olduğu bildirildi.
     Toplantıda, 2 Haziran tarihinden önceki dönem içerisinde yapılacak olan açık hava ve kapalı yer toplantılarının 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa tabi olduğu, bu tarihten itibaren serbest propaganda süresi içerisinde İlçe Seçim Kurullarınca gösterilecek açık ve kapalı yerler dışında toplu olarak propaganda yapılmasının yasak olduğu belirtildi.
 
 
     Siyasi partiler ve adayların, seçim bürolarına, açık veya kapalı yer toplantıları ile taşıtlarına, seçimin başlangıç tarihinden itibaren, seçim propaganda süresinin sona erdiği tarihe kadar, parti bayrağı, afiş, poster, pankart ve benzeri malzemeleri asabileceği kaydedildi.
     Seçimin başlangıç tarihinden oy verme gününü takip eden güne kadar (14 Mart 2011 ? 13 Haziran 2011) şehir içi veya dışında toplu taşıma amacıyla kamu hizmetlerinde kullanılan hava, kara, deniz ve raylı sistem taşıtlarında yer alan reklam yerleri ve araçlarında siyasi propaganda içeren yayın yapılmasının, propaganda içeren afiş, flama ve posterlerin asılamayacağı bildirildi.
     Seçime girecek siyasi partilerin teşkilat binaları ve eklentileriyle seçim bürolarına her türlü saldırıya karşı oy verme günü sonuna kadar motorize ve yaya devriye marifetiyle kontrol edileceği, oy verme günü her ne suretle olursa olsun içkili yerler ile umumi mahallerde her çeşit ispirtolu içki satılması, verilmesi ve içilmesinin yasak olduğu, eğlence yerlerinin o gün süresince kapalı olacağı belirtildi.
     Seçim döneminde özellikle itfaiye, elektrik, ambulans, ulaşım hizmetleri ve hastanelerde gerekli tedbirlerin alınacağı, çalışan nöbetçi personel sayısının artırılacağı kaydedildi.
     Propaganda dönemi içerisinde (2-11 Haziran 2011) Başbakan, bakanlar, milletvekillerinin seçim propagandası ile ilgili yapacakları gezilere katılmalarının yasak olduğu belirtildi.
     Seçim sürecinin kentte huzur ve güven ortamı içerisinde tamamlanması için vatandaşlardan anlayışın yanı sıra kolluk güçleri ve kamu görevlilerine her türlü kolaylığı sağlamalarının beklendiği kaydedildi.