HABİB İ NECCAR CAMİİ ETKİNLİKLERİ

Habib-i Neccar Camii Çevre ve Meydan Düzenlemesi Restorasyon Uygulaması Başlatıldı.
HABİB İ NECCAR CAMİİ ETKİNLİKLERİ

Habib-i Neccar Cami yanında bulunan ve restorasyonu yapılacak olan konağın önünde düzenlenen törende konuşan Vali  Lekesiz, Habib-i Neccar’ın ilimizin en önemli değerlerinden biri olduğunu söyledi. Hatay’ın derin bir tarihe ve zengin bir kültürel mirasına sahip olduğunu ifade eden Lekesiz, bu mirasın korunmasında herkese görevler düştüğünü ve bunun insani bir sorumluluk olduğunu kaydetti.  Lekesiz, “Tarih öncesi ilkel çağlardan bu yana bir çok önemli hadise bu coğrafyada geçmiştir. Bu kahramanların adına ilimizde yapılan etkinliklerde, insanlık günümüzden binlerce yıl öncesine yolculuk yapmaktadır. Geçmişle geleceği birbirine bağlayan bu yolculuk, aynı zamanda çok farklı inanç ve etnik yapıları da aynı mekan içinde insani bir kardeşlik boyutuna taşımaktadır.”diye konuştu. Habib-i Neccar’ın asırlar öncesinden günümüze yankılanan davetinin bugün Hatay ilimizde karşılık bulduğunu ifade eden Vali Lekesiz, “İtiraf etmek gerekir ki Habib-i Neccar ve O’nun ne değer ifade ettiği hususunda yeterince tanınırlık ve bilinirlik iklimi oluşmamıştır ve bunda her birimizin ihmali olabilir ama önemli olan çözümün başlayabilmesi için sorunun varlığını kabul etmektir. Sivil toplum örgütlerimiz ve değerli hemşehrilerimiz Habib-i Neccar Kültür Derneği etrafında birleştiler. O’nun yankılanan sesinin daha tanınır ve bilinir olması için üç gün sürecek olan anma etkinlikleri düzenliyorlar. Bu vesile ile onlara da teşekkür ederim.” dedi.  Restorasyon sonrasında binaya ne gibi fonksiyonlar yükleneceğini de paylaşan Vali Lekesiz, şunları kaydetti;   “Restorasyonlar, Kurtuluş Caddesi, Uzunçarşı ve Antakya’nın temel tarihsel dokusunun olduğu çalışmalar dikkate alınarak yürütülüyor ve Caminin bütünlüğüyle değerlendiriliyor. Binanın elverdiği oranda doğru değerlendirilmesiyle yeni bir senaryo hayata geçirilecektir. Bu senaryo şudur: Bu bina, Hıristiyanlığın doğuşu ve o dönemdeki Roma İmparatorluğu ve Hıristiyanlık arasındaki ilişkilere bakıldığında, yapıların bir bölümünün Habib-i Neccar’ın yaşamına ayrılması uygun olacaktır. Bu dönemdeki yani M.S. ilk yıllarda Roma İmparatorluğu’nun durumu, Antakya’nın oynadığı ağırlıklı rol; buranın doğru algılanması için önemli bir çıkış noktasıdır. Hıristiyanlık ve Müslümanlık açısından büyük ilişkiler ağının yumaklandığı ve Habib-i Neccar’ın adı çevresinde yaratılan değerlerin: bu yapıda okunur hale gelmesi, hem meydana, hem camiye hem de Kurtuluş Caddesi’ne büyükbir ağırlık ve odak noktası olma kimliğini katacaktır. Habib-i Neccar’ın varlığını, tarihi önemini ve sürecin getirdiği değişik başlıklardaki değerlendirme için camiyi bir duvarla ayıran yapı, camiye entegre edilecektir. Aradaki duvarın doğru bir şekilde bu yapıya bağlanması ile, her inançlı insanın ziyareti sırasındaki yoğun birikimini binanın avlusuna taşıyarak, bir bilgilendirme merkezi haline dönüştürülmesi sağlanacaktır. Habib-i Neccar Araştırma Merkezi konusunda yapılacak işlemler; avlu ve binanın katlar arasındaki ilişkileri kurularak zengin bir dinlenme, sergileme ve bilgilendirme üçlüsünü devreye sokacaktır. Bu konuda sayısız bilgiler ve Antakya üzerine yayımlanmış “Habib-i Neccar” kitabı da dikkate alındığında, görsel malzeme olarak bu dönemin Roma yapılarıyla elde edilmiş fotoğraflar, Habib-i Neccar konusunda dokümanlar kentte ilk Hıristiyanlık yapılarının belirdiği dönem bir değer olarak eklendiğinde buranın zengin bir anlatım yumağı olmasının vurgulanması doğru olacaktır. Bina yerli-yabancı ziyaretçiler için salt gezme yeri olmaktan öte, bir bakıma yeni bir müzenin eklenmesi anlamına gelmektedir. Buraya gelenler, yayınlar, görsel malzemeler gibi öğelerle Antakya ile ilgili donatılacaklardır.  Yine Antakya’da başlayan yeni değişimin işaretlerini vermesi açısından; altta Antakya’nın geleneksel sanatlarının çeşitliliğini gösteren üretim birimlerine yer verilmesi, Uzunçarşı ve Kurtuluş Caddesi işlevlerinin toplu görülmesini sağlayacaktır. Alt katlar zanaat-sanat kollarının üretim biçimini göstermesi açısından önemlidir. Üstte ise bunlarla ilgili sergileme ve satış ünitelerinin birlikte olması gelir kaynağı ve binanın yaşatılması açısından önemlidir. Bu amaçla yapılacak envanter çalışmasıyla Antakya’daki tüm zanaat kollarının buradan teşhiri, Uzunçarşı ve Kurtuluş Caddesi’ndeki diğer satış merkezleri için de geleneksel sanatların yaşatılması, üretim biçimlerinin gösterilmesi ile çok boyutlu, sürekliliği olan tanıtım merkezine dönüşerek Habib-i Neccar ile bağlantılı bir hale getirilecektir. Bu aynı zamanda Antakya bütünündeki zanaat ürünlerini satan değişik dükkânlar için de yönlendirme niteliği taşıyacaktır. Vakıfların temel hedeflerinden ve gelir kaynakları sağladığı noktalardaki bir merkez ve bilinçli bir şekilde kenti algılamayı hızlandıracaktır. En önemli nokta da, kentlerde vakıflar ile yapılan çalışmalarda bu ayrılacak dükkânların gelir kaynağını artırıcı disiplinde hareket edilecek ve vakıfların ana teması olacaktır. Bu organizasyon sağlandığında kentteki algılatma, kenti okutma, ticari hale getirmenin önemli odak merkezlerinden birisi olacaktır. Üretimi ve sergileme çağdaş tekniklerle yapıldığı takdirde ülkemizde bir ilk olacaktır. Habib-i Neccar Camisi çevre düzenlemesi için kamulaştırılmasına ve yıkılmasına karar verilen ve yıkımı gerçekleştirilen eski yapıların yıkılması sonucunda meydan ortaya çıkarılacaktır. Bu aşamalarda kentlerdeki deneyim sonuçlarının burada daha berrak hale getirilme şansı vardır. Habib-i Neccar Meydanı iç ve dış ilişkileri güçlü kurması nedeniyle, kentin ağırlığının önemli kısmının buraya aktarılma şansı mümkündür. Vali Lekesiz, projeye emeği geçen Adalet Eski Bakanı Hatay Milletvekili Sayın Sadullah Ergin’e, ilimiz milletvekillerine, kurum ve kuruluşlarımızın çalışanlarına, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Bölge Müdürlüğü çalışanlarına teşekkür etti. Hatay Vakıflar Bölge Müdürü Ali Kaya ve Habib-i Neccar Kültür Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Seyfi Özdemir’in konuşmalarının ardından 11 milyon liraya mal olacak restorasyon uygulaması Vali Lekesiz ve diğer konuklar tarafından başlatıldı, ardından restorasyon uzmanı Nihat Yavuz’un teknik bilgileri eşliğinde bina gezildi. Törene, Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. H. Salih Güder, Vali Yardımcıları Kadim Doğan ve Kadir Sertel Otçu, Antakya İlçe Belediye Başkan Vekili Mahmut Tansal, Defne İlçe Belediye Başkanı İbrahim Yaman, kurum müdürleri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.