Hanelerin yaklaşık yarısında tek kişi çalışıyor

Hane halkı Bütçe Araştırması 2013 yılı sonuçlarına göre; hanelerin %44,1’ini tek kişinin çalıştığı haneler oluştururken, bu hanelerin toplam harcamadan aldıkları pay %42,9’dur. 
Hanelerin yaklaşık yarısında tek kişi çalışıyor
İki çalışan ferdin bulunduğu hanelerin toplam içindeki oranı %28,1 iken, bu hanelerin toplam harcamadan aldığı pay %33,1’dir. Üç ve daha fazla çalışan ferdin olduğu haneler toplam hanelerin %10,4’ünü temsil ederken, bu hanelerin toplam harcamalar içindeki payı %11,9’dur. Araştırma sonuçlarına göre, ülkemizde 2013 yılında ortalama hanehalkı büyüklüğü 3,6 olarak tahmin edilmiştir. Bu çerçevede dört kişilik hanehalkı temelinde çalışan sayısına göre harcama türleri incelendiğinde; çalışan ferdin olmadığı hanelerin özellikle zorunlu harcamalar olarak nitelendirilen gıda ve konut harcamalarına daha çok pay ayırdığı görülmektedir. Türkiye genelindeki harcamaların dağılımına paralel olarak; dört kişilik hanelerde de toplam harcama içindeki payı en yüksek gruplar; “Konut, Su, Elektrik, Gaz ve Diğer Yakıtlar”, “Gıda ve Alkolsüz İçecekler” ile “Ulaştırma” olarak sıralanırken, “Sağlık” ile “Eğlence ve Kültür”, toplam harcama içinde payı en düşük gruplardır. Dört kişilik hanelerde çalışan sayısına göre harcamaların dağılımı, %, 2013 Türkiye genelindeki harcamaların dağılımına paralel olarak; dört kişilik hanelerde de toplam harcama içindeki payı en yüksek gruplar; “Konut, Su, Elektrik, Gaz ve Diğer Yakıtlar”, “Gıda ve Alkolsüz İçecekler” ile “Ulaştırma” olarak sıralanırken, “Sağlık” ile “Eğlence ve Kültür”, toplam harcama içinde payı en düşük gruplardır.