HASTANELERDEKİ SU SORUNUNA ORTAK ÇÖZÜM

Kısa adı BASK olan Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikası HATAY il Temsilciliği Onursal Başkanı Metin YILMAZ “ Hastanelerdeki su sorununa ortak hareketle çözüme ulaşılmıştır.” dedi.

HASTANELERDEKİ SU SORUNUNA ORTAK ÇÖZÜM
YILMAZ Açıklamasında ; “Geçtiğimiz yaz ayında kuraklık nedeniyle yaşanan su sorunundan kaynaklanan hastaların tahlillerinin yapılamaması hastaların tedavilerinin düzenlenmemesine yol açmış ve hatta ameliyatların yapılamamasına neden olmuştu. Bu nedenlerden dolayı halkımız büyük sıkıntılar yaşamış, ortaya akıl alamaz vahim bir tablo çıkmıştı. Biz her zamanki gibi sorumlu sendikacılık bilimci ile hareket ettik ve sendikamız bünyesinde  Bask Hatay il Başkanımız Abdullah GÜL başkanlığında çözüm önerileri ile ilgili bir heyet kurduk. Bu önerilerimizi HATAY Büyükşehir Başkanlığı Hatasu Genel Müdürü İsamettin Bey, Kamu Hastaneler Birliği Hatay Sekreterliği ve Antakya Devlet Hastanesi Yönetimi ile ortak hareket ederek hayata bugün atlın ilk kazma ile geçirildi.Antakya Devlet Hastanesi Ek hizmet Binası( Eski SSK. Hastanesi )’ na yeni bir su hattı çekilerek hastaneye gelen su miktiranı takviyesi ile sorunu temelli olarak çözeme kavuşturuldu. Aynı projelerimizin ikinci adımı olarakda Antakya Devlet Hastanesi Ana Binasına yeni bir hat çekimi çalışması ile sorunu ortadan kaldırılaçak. Ortalama 1.5 ay gibi kısa bir sürede bu projenin de tamamlanması beklenmekte. bu konu ile ilgi çözüm önerilerimize kayıtsız kalmayan ve büyük hassasiyet ile hemen hayata geçirilmesinde emeği gecen HATSU bünyesindeki taşeron işçilerinden, genel müdürüne ve HATAY Büyükşehir Başkanı Doç. Dr. Lütfü SAVAŞ taktirimizi kazanmıştır. ”  dedi.YILMAZ Açıklamasının Sonunda; Bu projeler neticesinde Hatay halkımızın bir daha böylesine vahim bir olayla karşılaşmasının önüne geçilmiştir. Biz her daim sendikacılığın çözüm önerileri ile bir köprü vazifesi görerek halkımızın ve çalışan personellerimizin daha uygun ve hijyenik şartlarda hayatını sürdürebilmesi için çalışmalarımız devam edecektir.

   Metin YILMAZ